trực tuyến
Chương trình số 3: Ngày 4 - Tụng kinh kính mừng Phật đản | 08/4/Quý Mão

Thứ Hai, 05/6/2023

tức 18/4 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Nguyện cầu ba mẹ đời đời an vui

23/8/2022

32 Lượt xem

Bài hát: Nguyện cầu ba mẹ đời đời an vui
Sáng tác lời: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Chu Oanh
Thể hiện: Minh Nghĩa cùng vũ đoàn Athena
Biên đạo: Khánh Ly
----------
Lời bài hát: 

Mẹ tôi...
Chiến tranh đã qua lâu rồi,
ngồi nhìn ba, tiếng kệ cầu kinh,
ngồi nhìn ba, chắp tay mẹ nguyện cầu -
cầu mong ba sớm được siêu sinh.

Mẹ tôi trọn mối ân tình.
Ngày ra đi, tuổi ba mới vừa đôi mươi, (Ngày ba ra đi, tuổi mới vừa đôi mươi)
nhìn con thơ chưa được thôi nôi.
Vì quê hương, ba giã từ lên đường.
Vì quê hương, ba hy sinh ở chốn sa trường.

Giờ đây, mẹ tôi
mái tóc đã bạc màu.
Thiết tha mẹ dâng lời nguyện cầu
trọn đời ba mẹ một mối tình -
tình yêu quê hương, đất nước thuỷ chung.

Đọc:
Ngày ba (ra) đi, tôi còn tấm bé. Mẹ một mình tần tảo chở che.
Trước mặt tôi, mẹ chẳng bao giờ buồn, nhưng tôi biết, mẹ khóc thầm mỗi đêm.
Nguyện cầu...
Con chắp tay nguyện cầu,
cầu Phật chở che mẹ sống dài lâu,
cầu Phật chở che
sau này ba mẹ gặp nhau
ở nơi cõi Phật an vui đời đời.
Nguyện cầu...
Con chắp tay nguyện cầu
sau này ba mẹ gặp nhau
ở nơi cõi Phật an vui đời đời.
----------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo