trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ

04/8/2021

89 Lượt xem

"Hỡi các con! Vong linh nhi của mẹ
Mẹ lạy Phật xin sám hối các con
Xin thứ tha cho lỗi lầm của mẹ
Các con ơi, mẹ ngàn lần xin sám hối"

Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát “Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ”. Bài hát cũng chính là tâm thành sám hối thiết tha của những người mẹ muốn cùng các vong linh thai nhi kết duyên với Tam Bảo.

Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Minh Huyền cùng nhóm múa Thu An, Thu Trang