trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Tháng tư vạn loài kính mừng Đức Phật đản sinh | Nhạc Phật đản | Chùa Ba Vàng

18/5/2023

129 Lượt xem

THÁNG TƯ VẠN LOÀI KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Phật tử trong CLB Tuổi Trẻ Chùa Ba Vàng
----
*Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
----
Lời bài hát:

Trời tháng tư tươi sáng,
chim véo von ngang trời,
hoa lá khoe sắc màu,
chư Thiên trỗi nhạc trời
kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.
Phật tử khắp năm châu,
Phật tử khắp địa cầu
tưng bừng vui
kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.
Phật tử kết xe hoa,
Phật tử hát múa ca
kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.
Phật tử khắp năm châu
cùng nhau kết xe hoa,
Phật tử khắp năm châu
cùng nhau rước xe hoa,
cùng nhau hát múa ca
kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Video tiếp theo