trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Bài hát: Thiên tình sử Da Du Đà La - Sự kiện xuất gia Thái tử Tất Đạt Đa

23/02/2023

122 Lượt xem

Nhân kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng, điện ngọc, danh vị, hạnh phúc riêng để xuất gia cầu đạo, mở ra con đường thoát khổ cho nhân loại (ngày 08/02/ Âm lịch), chùa Ba Vàng tổ chức chương trình "Xuất gia - Sự từ bỏ vĩ đại I Kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia" để cảm niệm tri ân sự xuất gia của Ngài.
Bài hát: Thiên tình sử Công chúa Da Du Đà La - sự kiện xuất gia Thái tử Tất Đạt Đa
Thể hiện: CLB Tuổi trẻ và Phật tử chùa Ba Vàng
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh: Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
---------
Lời bài hát:
Có một tình yêu, một thiên tình sử,
năm trăm kiếp tình nghĩa keo sơn.
Tình yêu của nàng thôn nữ
và chàng trai kính tín Phật.
Nàng thôn nữ ấy dâng hoa sen cúng dường,
chàng trai ấy lót thân trên đám bùn lầy
làm chỗ bước chân cúng dường.
Rồi nàng thôn nữ ấy
chia hoa sen cho chàng,
cùng nhau dâng cúng dường Phật Nhiên Đăng.
Mối lương duyên tuyệt vời,
mối lương duyên tuyệt vời
kết thành năm trăm kiếp ái duyên,
kết thành tình đồng đạo,
trợ duyên cho tâm nguyện lớn lao
xuất gia của Thái tử.
Công chúa đã xin
vua cha Tịnh Phạn
cho Thái tử dạo chơi bốn cửa thành,
giác ngộ kiếp nhân sinh.
Đêm thanh vắng trăng sáng ngời,
Công chúa - người vợ tuyệt vời,
trợ duyên cho Thái tử
vượt thành xuất gia.
Thái tử Tất Đạt Đa
xuất gia thành tựu đạo quả,
hiệu là Phật Thích Ca.
Có một tình yêu cao quý,
dâng hiến trọn vẹn,
đem lại hạnh phúc cho muôn loài chúng sinh.
Đó là tình yêu cao quý,
thiên tình sử tuyệt vời,
Thái tử Tất Đạt Đa - Công chúa Da Du Đà La
-----------------------------------------------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo