trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 6 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chủ Nhật, 26/6/2022

tức 28/5 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

29/10/2021

66 Lượt xem

Bài hát: Vu Lan báo hiếu thâm ân
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sỹ Hồng Ánh
Lời bài hát:
"Vu Lan Bồn Phật dạy Mục Kiều Liên cứu mẹ.
Xả vật tài, tứ sự, cúng dường Tăng.
Bà Thanh Đề khi xưa sống trên đời
không tin nhân quả, bất kính Tam Bảo, xua đuổi chúng Tăng.
Sau khi chết, bà rơi vào địa ngục chịu khổ đau, đói khát vô... cùng.
Mục Kiều Liên rất đỗi xót thương.
Vâng lời Phật dạy, Mục Kiều Liên thiết lễ
cúng dường trai Tăng, báo hiếu công sinh thành.
Nhờ phúc lành cao quý… Thanh Đề thoát địa ngục sinh thiên, hưởng cuộc sống an lành.
Noi đức hiếu Mục Kiều Liên cứu mẹ,
mùa vu Lan đệ tử chúng con
dâng phẩm vật, cúng dường chư Đại đức.
Xin thỉnh nguyện quý Ngài nạp thọ,
mang phúc lành tế độ trần gian.
Nguyện cầu cho cha mẹ bình an.
Nguyện cầu cho con cháu thảo hiền.
Nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ
nương phúc báu này sớm được siêu sinh.
Vu Lan Bồn... Mục Kiều Liên cứu mẹ.
Vu Lan Bồn... trả nghĩa thâm ân.
Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Vu Lan Bồn... đệ tử chúng con dâng phẩm vật cúng dường chư Đại đức.
Mang phúc lành.... trả nghĩa... thâm ân.
Mang phúc lành.... trả nghĩa... thâm ân."