trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Ca khúc: Bậc trí giác xuất gia hạnh phúc cho mọi nhà

12/3/2022

28 Lượt xem

Ca khúc: Bậc trí giác xuất gia hạnh phúc cho mọi nhà
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Chu Oanh
Thể hiện: Ca sĩ Trần Cảnh, Hữu Hải, Quốc Toản, Minh Ngọc, Phương Anh, Hồng Hà cùng vũ đoàn Athena
Biên đạo múa: Trung Nghĩa

Video tiếp theo