trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Ca khúc: Con đường Thành Đẳng | Thể hiện: Phật tử CLB Tuổi trẻ Ba Vàng

13/7/2021

157 Lượt xem

Ca khúc: Con đường Thành Đẳng
Sáng tác lời: Dương Chiến Thắng (Pháp danh: Đức Quang) - Phật tử CLB Tuổi trẻ Ba Vàng
Phối khí: Nguyễn Hồng Sơn
Thể hiện: Phật tử CLB Tuổi trẻ Ba Vàng

Lời bài hát:
"Tần tảo khuya sớm trăm đường
Mịt mờ Thành Đẳng con đường Thầy đi
Dòng đời vất vả nghĩ suy
Quang danh, hư ảo nhiều khi chẳng thành
Lời Thầy: "Biển khổ chúng sinh
Đều từ vô thủy u minh mà thành"
Cõi người vốn dĩ mong manh Pháp Phật
Người dạy thêm xanh cho đời
Mặt trời Phật Pháp sáng ngời
Nhân sinh vạn kiếp thoát đời điêu linh
Người từ vô tận tái sinh
Vượt qua trần thế, dứt tình nhân gian
Con bớt từng bước gian nan
Cũng nhờ tâm đức Thầy mang mà thành
Hương ngàn bóng Thầy vấn vương
Chở che giông bão, đèn đường đêm đông.
Thần bồ đề giữa ngày đông
Kiên cường vững bước gánh gồng đàn con
Nguyện lòng con mãi sắt son
Ơn Thầy vạn kiếp, vẫn còn chưa quên".
---------------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo