trực tuyến
🔴[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Thứ Ba, 23/4/2024

tức 15/3 Giáp Thìn

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Ca khúc: Đảnh lễ Xá Lợi - diện kiến Như Lai

22/3/2022

35 Lượt xem

Ca khúc: Đảnh lễ Xá Lợi - diện kiến Như Lai
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
Thể hiện: Ca sĩ Bảo Nam - Phương Thủy cùng vũ đoàn Athena
Biên đạo múa: Trung Nghĩa

Lời bài hát:
"Hơn muôn ngàn châu báu, tính quý vượt kim cương, nguồn sinh phước cho đời - xá lợi kim thân Như Lai.
Chiêm bái thân xá lợi, đảnh lễ thân xá lợi là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai.
Ôi! Bậc Cha Lành Thích Ca, từ bi thân xá lợi, phước báu tới (khắp) nhân thiên.
Ai cúng dường xá lợi, chiêm bái cùng đảnh lễ xá lợi Phật Thích Ca, dù xá lợi nhỏ như hạt cải hay hạt vừng, khai thông nguồn trí tuệ, phước báu tột trời cao.
Trăng tròn Rằm tháng hai, kỷ niệm ngày Như Lai nhập Vô dư Niết bàn.Nhập Vô dư Niết bàn.
Bậc hiền cùng người trí đảnh lễ kim thân xá lợi - diện kiến đức Như Lai, là diện kiến Như Lai.

Ôi! Bậc Cha Lành Thích Ca, từ bi thân xá lợi, phước báu tới (khắp) nhân thiên.
Hơn muôn ngàn châu báu, tính quý vượt kim cương, nguồn sinh phước cho đời - xá lợi kim thân Như Lai,
Chiêm bái kim thân xá lợi, đảnh lễ kim thân xá lợi là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai.
Chiêm bái kim thân xá lợi, đảnh lễ kim thân xá lợi là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai."
------------
Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.

Video tiếp theo