trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 6 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chủ Nhật, 26/6/2022

tức 28/5 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Ca mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

07/01/2022

37 Lượt xem

Đức Phật thành đạo là một sự kiện hy hữu, mở ra con đường thoát khổ cho chúng sinh. Những ai được sinh ra vào thời có Đức Phật tại thế và theo Ngài tu học, chứng đắc giải thoát, người đó không thể thiếu nhân duyên từng hoan hỷ với sự kiện các Đức Phật thành đạo trong những kiếp sinh tử về trước.

Hân hoan chào mừng sự kiện Phật thành đạo, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng cảm niệm ân đức của Ngài qua các nhạc phẩm được sáng tác bởi Cô Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa - Phạm Thị Yến (PD Tâm Chiếu Hoàn Quán) trong video trên đây.

00:00 Đêm Đức Phật thành đạo
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

9:50 Đức Phật thành đạo cứu vớt cuộc đời con
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Hòa âm phối khí: Nguyễn Hồng Sơn

15:54 Kính mừng Đức Phật Thích Ca thành đạo
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
20:34 Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian
Sáng tác lời: Thiện Hộ