trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 30/11/2023

tức 18/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
[Dance version] Tuổi trẻ Ba Vàng khám phá vườn tâm | Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng

02/8/2023

12 Lượt xem

Bài hát: Tuổi trẻ Ba Vàng khám phá vườn tâm
Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Cố nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn
Thể hiện: Ban tài năng chùa Ba Vàng
Biên đạo: Đinh Yến

Video tiếp theo