trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 30/11/2023

tức 18/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
[KARAOKE] Nhân duyên đản sinh của Đức Phật | Nhạc Phật đản | Chùa Ba Vàng

02/6/2023

18 Lượt xem

[KARAOKE] Nhân duyên đản sinh của Đức Phật | Nhạc Phật đản
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương
----
*Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
----
Lời bài hát:

Đâu Suất thiên cung
cảnh giới nguy nga,
thiên nữ đẹp thướt tha,
thiên nam sắc rạng ngời,
nhạc trời trỗi rộn vang
tưng bừng muôn khúc hoan ca
Bồ tát Hộ Minh sắp đản sinh cõi Ta Bà.

Thời đã tới,
tám nhân duyên gọi mời:
nơi xứ Ấn Độ cổ xưa;
dân chúng tín ưa, vui tu,
mong cầu thành Phật nhưng lạc lối, mê lầm;
dòng họ Thích Ca cao quý;
chánh vị
hoàng hậu Ma Da tinh khôi
có lời nguyện
mong thành Phật mẫu;
ngày tháng giáng sinh,
bình minh tươi đẹp;
núi rừng nơi xuất gia
hoà vang tiếng thiên thần;
cội Bồ đề thành đạo đã lớn cao,
chim vui ca đón chào.

Tám nhân duyên huyền thoại gọi mời,
Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh đản sinh cõi Ta Bà.
Rừng Vô Ưu, Ca Tỳ La Vệ,
Thái tử Tất Đạt Đa
đản sinh cõi Ta Bà
Phật Thích Ca.

Cung trời Đâu Suất -thiên nữ, thiên nam
chăm tu Bát chánh đạo,
vui hỷ lạc thanh cao.
Tám nhân duyên hội đủ,
Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh
chánh niệm đản sinh,
cứu khổ cõi Ta Bà -
Thái tử Tất Đạt Đa - Phật Thích Ca.
Tám nhân duyên hội đủ,
Thiên chủ Bồ tát Hộ Minh
chánh niệm đản sinh,
cứu khổ cõi Ta Bà,
Thái tử Tất Đạt Đa
Phật Thích Ca.

Video tiếp theo