trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
[KARAOKE] Nhân thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh | Nhạc Phật đản | Chùa Ba Vàng

01/6/2023

12 Lượt xem

[KARAOKE] Nhân thiên kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh | Nhạc Phật đản
Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Nhạc sĩ Phạm Bá Sản
Phối hợp xướng: Nhạc sĩ Phạm Hoàng Trung
----
*Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm.
----
Lời bài hát:

Giữa rừng Vô Ưu,
hoa khoe sắc thắm,
Đấng Đại Giác Ngộ
đản sinh cõi Ta bà
cứu khổ chúng sinh.
Đức Phật đản sinh,
chân đi bảy bước
sen hồng nâng gót.

Một tay chỉ trời,
một tay chỉ đất,
cất tiếng uy nghiêm:
“Thiên thượng, thiên hạ,duy ngã độc tôn”.

DK:
Ngày rằm tháng tư,
nhân thiên mừng vui,
Đấng Đại Giác Ngộ,
Đấng Đại Cứu Khổ
đản sinh cõi Ta bà -
Phật Thích Ca.

Coda:
Ngày rằm tháng tư,
nhân thiên kỷ niệm
Đấng Đại Giác Ngộ,
Đấng Đại Cứu Khổ
đản sinh cõi Ta bà -
Phật Thích Ca.

Video tiếp theo