trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 30/11/2023

tức 18/10 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
[KARAOKE] Phật giáo gắn kết hòa bình thế giới | Nhạc Phật đản | Song ngữ | Chùa Ba Vàng

02/6/2023

32 Lượt xem

[KARAOKE] Phật giáo gắn kết hòa bình thế giới | Nhạc Phật đản
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Chu Oanh
Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
----
[KARAOKE] Buddhism brings peace to the world
Lyricist: Buddhist Pham Thi Yen (Tam Chieu Hoan Quan)
Composer: Chu Oanh
Choir arranger: Pham Hoang Trung
----
Lời bài hát:
Muôn loài chúng sinh
yêu quý hoà bình.
Muôn loài chúng sinh
mong muốn kết nối yêu thương.
Phật giáo khắp năm châu,
Phật giáo khắp toàn cầu
thắp sáng nguồn trí tuệ,
vô ngã, từ bi.
Hân hoan đón chào
Phật giáo khắp năm châu,
kết xe hoa nhiệm màu.
Phật tử khắp toàn cầu
gắn kết tình yêu thương.
Con đường Bát chính đạo.
Kính mừng đức Từ Phụ Thích Ca.
Đức Từ Phụ Thích Ca
từ cung trời Đâu Suất
đản sinh cõi Ta bà,
hoá giải hết oán hận,
cứu khổ cùng ban vui.
Phật giáo khắp năm châu
cùng nắm tay kết đoàn.
Phật tử khắp toàn cầu
gắn kết tình yêu thương.
Con đường Bát chính đạo
cho thế giới hoà bình.
Kính mừng đức Từ Phụ Thích Ca.
----
Lyrics:
All kinds of beings
cherish peace.
All kinds of beings
much long for connecting love.
Oh Buddhism worldwide
Oh Buddhism on the globe
lights up our wisdom,
compassion, without self.
Welcome with joy
Oh Buddhism worldwide,
Building miracle floats.
Buddhists on the globe
share and connect love.
The Noble Eightfold path.
Homage to our Father: Buddha.
Our Father: the Buddha
From Tusita world,
Reborn in Saha world,
Resolved resentments,
Rescued, gave delight.
Oh Buddhism worldwide
Together joining hands.
Buddhists on the globe
share and connect love.
The Noble Eightfold path
for a peaceful world.
Homage to our Father: Buddha.

Video tiếp theo