trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

01/7/2021

57 Lượt xem

Ban quan trị xin gửi tới quý Phật tử danh sách những bài hát trong video "Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca"
00:00 Thông điệp từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phụng

4:06 Đức Phật thành đạo cứu vớt cuộc đời con
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

10:11 Đêm Đức Phật thành đạo
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

20:03 Kính mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Hòa âm phối khí: Nguyễn Hồng Sơn

24:43 Như Lai nhập Niết bàn con nương tựa vào đâu?
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương
Hòa âm phối khí: Vũ Trọng Phương

30:45 Công đức cúng dường xá lợi
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

36:21 Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian
Sáng tác lời: Chùa Ba Vàng
Phối hợp xướng: Phạm Hoàng Trung
Hòa âm phối khí: Phạm Bá Sản

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe những bài hát qua video "Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca" nhé!

Video tiếp theo