Sám Nguyện – Chùa Ba Vàng

“Trang nghiêm đài sen ngự tọa
Đại hùng từ phụ Thích Ca
Đệ tử lắng lòng thanh tịnh
Bàn tay chắp thành liên hoa
Cung kính hướng về Điều ngự
Dâng lời sám nguyện thiết tha”.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát nói: “Nếu tội lỗi của chúng sanh có hình tướng, tất cả hư không cũng không chứa hết”; bởi từ vô thủy kiếp đến nay, chúng sinh cứ trôi lăn mãi trong luân hồi sinh tử, gây ra biết bao tội lỗi không thể kể sao cho xiết. Cho nên sám hối là phương pháp hữu hiệu để tiêu bớt nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn lành, đưa chúng sinh mau chóng đến bờ giác ngộ. Chúng ta sám hối là vì vô minh che lấp, chúng ta không thể nhớ hết biết bao nhiêu tội lỗi đã gây ra từ vô lượng kiếp quá khứ cho đến hôm nay. Sám hối là hướng về Tam Bảo, phát nguyện không phạm tội lỗi đó nữa và nguyện làm các điều lành, hồi hướng các công đức lành để chuyển hóa nghiệp chướng.
Bài kinh “Sám Nguyện” được Chư Tăng và Phật tử đọc tụng vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và các ngày mùng 8, 14, 30 (hoặc 29 âm tháng thiếu).
Bạn đã từng tham gia thời khóa sám hối, bạn đã từng tụng bài kinh sám nguyện tại chùa? Hãy cùng theo dõi video và cảm nhận nhé!

Bài hát: "Sám Nguyện" được chư Tăng và Phật tử đọc tụng vào ngày 14 và 30 hàng tháng

Bài hát: “Sám Nguyện” được chư Tăng và Phật tử đọc tụng vào ngày 14 và 30 hàng tháng

Xem thêm: Thời Khóa Biểu Tại Chùa Ba Vàng

[Trực Tiếp] Thời Khóa Sám Hối Chuyển Hóa | Ngày 14/10 Năm Hỷ Hợi | Chùa Ba Vàng

Ý Nghĩa Và Lợi Ích Của Việc Sám Hối

Lễ Sám Hối Ý Nghĩa Trong Tiết Trời Mùa Đông Trên Non Thiêng Ba Vàng

Bồi đắp tâm biết ơn và làm mới mình trong thời khóa Sám hối – Tạ Pháp đêm giao thừa tại chùa Ba Vàng

Link to map Back top top