trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Thứ Hai, 08/03/2021

tức 25/1 Tân Sửu

Ai khéo biết tưới tẩm mảnh vườn tâm: Quả ngọt phúc lành sớm dành trọn cho người ấy

25/08/2020

Chia sẻ :

25/08/2020

Chia sẻ :

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói rằng: “Tâm chúng ta là mảnh vườn. Ai cũng có một mảnh vườn này, không ai là không có. Và hàng ngày, chúng ta đang “cày bừa”, gieo hạt giống trên mảnh vườn tâm”.
Qua lời giảng giải của Sư Phụ ta biết rằng tâm chúng ta được ví như mảnh vườn, và chúng ta chính là người nông dân cày cuốc trên mảnh vườn ấy. Để mảnh vườn tâm kết đầy hoa thơm trái ngọt thì chúng ta phải biết cách chăm bón, chuẩn bị những yếu tố cần thiết trước khi gieo hạt. Vậy những yếu tố giúp mảnh vườn tâm tươi đẹp, màu mỡ là gì? Nên gieo những hạt giống nào để thu hái được nhiều quả phúc? Mời quý Phật tử và các bạn đọc bài viết sau đây.

Những yếu tố giúp mảnh vườn tâm màu mỡ

Cuộc đối thoại giữa vua Mi-lan-đà và Tỳ-kheo Na-tiên trong kinh Mi Tiên vấn đáp đã chỉ ra ba yếu tố giúp mảnh vườn tâm của chúng ta trở nên màu mỡ và tươi đẹp sau đây:

Xây dựng lòng tin tịnh tín với Tam Bảo

Yếu tố đầu tiên cần có khiến mảnh vườn tâm trở nên màu mỡ mà Ngài Na-tiên đề cập là đức tin trong sạch. Sư Phụ giảng giải: “Người đệ tử Phật tu hành đầu tiên chúng ta phải dọn cho mình một đức tin thật trong sạch. Chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tam Bảo; chúng ta tin nhân, tin quả; tin duyên, tin nghiệp, hiểu rõ điều đó, chúng ta biết có luân hồi. Những cái ấy là chính kiến, chúng ta phải tin. Tin được Đức Phật là đấng tối tôn, tối thượng, bậc toàn giác, trí tuệ siêu việt; thấy suốt và biết suốt; bậc có đầy đủ oai đức, đầy đủ lòng từ bi, có đầy đủ tất cả. Chúng ta tin được Đức Phật là bậc sáng suốt, là bậc dẫn đường cho chúng sinh, là bậc cứu khổ cho chúng sinh. Điều ấy là sự thật, chúng ta phải tin. Giáo Pháp của Ngài là giáo Pháp dẫn chúng ta ra khỏi biển khổ, chúng ta tin chắc như vậy”.

Để có một mảnh vườn tâm màu mỡ, người đệ tử Phật cần phải có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo Để có một mảnh vườn tâm màu mỡ, người đệ tử Phật cần phải có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo

Để đại chúng hiểu rõ hơn về đức tin, Sư Phụ chỉ dạy thêm: “Làm sao để đức tin của chúng ta trong sạch, không gợn mảy may nghi ngờ. Đức tin ấy trong nhà Phật gọi là tịnh tín. Tịnh tín là niềm tin, đức tin trong sạch. Người có đức tin trong sạch rất dễ vào đạo, đạt được đạo. Cho nên, trong bước đường tu chúng ta phải gạn lọc thân tâm mình, dứt trừ những nghi ngờ đối với Pháp thì chúng ta mới tiến đạo được. Nghi ngờ là cấu uế, thuộc ngũ triền cái của chúng ta, nó chướng ngại Thánh đạo. Cho nên chúng ta phải tư duy để sinh ra được đức tin thật trong sạch nơi Tam Bảo, nơi chánh Pháp”.

Qua lời chỉ dạy trên Sư Phụ, chúng ta thấy để có một vườn tâm tốt, việc đầu tiên cần làm là tạo lập cho mình một niềm tin tịnh tín, kiên cố nơi Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, tin nhân, tin quả và những chân lý mà Đức Phật đã thuyết giảng.

Giữ tâm vắng lặng và ở chỗ yên tĩnh là điều kiện giúp mảnh vườn tâm thêm màu mỡ

Không chỉ có vậy, một mảnh vườn tâm màu mỡ cần có thêm hai yếu tố nữa, đó là giữ tâm được vắng lặng và được ở nơi yên tĩnh. Sư Phụ giảng giải: “Thứ hai là giữ cho tâm được vắng lặng. Tâm tốt đẹp là tâm thường được vắng lặng, ít xôn xao, ít bị khuấy động. Thứ ba là được ở chỗ yên tĩnh. Giống như Tăng chúng chúng ta vào rừng là được chỗ rất yên tĩnh. Mặc dù, chùa chúng ta cũng là yên tĩnh, nhưng khu ngoại viện thì vẫn còn ồn ào. Cho nên phải có hai khu nội viện để Tăng chúng được yên tu. Đặc biệt nhất là vào rừng, lên núi tu là chỗ yên tĩnh nhất, quý báu nhất”.

Tu tập trong rừng vắng lặng là điều kiện thuận lợi để chư Tăng quán xét nội tâm, dùng Pháp của Phật để đoạn trừ những cấu nhiễm trong tâm mình

Tu tập trong rừng vắng lặng là điều kiện thuận lợi để chư Tăng quán xét nội tâm, dùng Pháp của Phật để đoạn trừ những cấu nhiễm trong tâm mình

Từ lời dạy của Tỳ-kheo Na-tiên, qua lời giảng giải của Sư Phụ, chúng ta biết rằng nếu mảnh vườn tâm của chúng ta hội tụ đủ 3 yếu tố: có đức tin trong sạch, giữ tâm được vắng lặng và ở chỗ yên tĩnh sẽ trở nên giàu đẹp và màu mỡ.

Lợi ích của việc có được mảnh vườn tâm màu mỡ

Đại đức Na-tiên đã dạy: “Thửa ruộng chính là tâm của vị tỳ-khưu, phải được chuẩn bị tốt về nhiều mặt: có đức tin trong sạch, vắng lặng, ở nơi chỗ yên tĩnh thì hạt giống Tứ niệm xứ sẽ dễ dàng phát triển xanh tốt, đơm hoa kết quả Thánh đạo”.

Để đại chúng hiểu sơ qua về hạt giống Tứ niệm xứ, Sư Phụ chỉ dạy: “Tứ niệm xứ là gì? Là thân, thọ, tâm, Pháp. Chúng ta quán niệm về thân, quán niệm về cảm thọ, quán niệm về tâm và quán niệm về Pháp. Thân thì ô uế, bất tịnh. Thọ thì khổ; kể cả lạc thọ lẫn khổ thọ đều khổ. Trong thọ thì có ba cái: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ (hay bất khổ, bất lạc thọ). Nhưng cả ba cái thọ này đều gọi là khổ vì đều là động cả. Đối với người tu, có vào tu mới thấy lạc thọ cũng là khổ vì lạc cũng là động... Rồi tâm thì vô thường. Tâm chúng ta niệm niệm vô thường, sinh diệt biến đổi từ sáng đến tối thay đổi liên tục, hết ghét đến yêu, hết yêu đến ghét. Hờn giận thay đổi từ sáng đến tối, hết chán thì lại ưa. Đó là tâm vô thường. Rồi Pháp thì vô ngã; thấy tất cả sự vật đều là nhân duyên giả hợp”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập miên mật trong rừng thực hành Pháp để hướng tới giác ngộ, giải thoát

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập miên mật trong rừng thực hành Pháp để hướng tới giác ngộ, giải thoát

Đối với sự tu tập của Tăng Ni chùa Ba Vàng, Sư Phụ cũng chia sẻ: “Những ngày Thầy ở trên rừng, trên núi cực kỳ quý báu. Rất quý báu, rất hạnh phúc! Thời gian ấy mà tiến tu được thì rất tiến đạo. Cho nên đối với chư Tăng hết sức là quý trọng những giây phút, những ngày tháng mình được duyên tu tập này”.

Từ lời dạy của Ngài Na-tiên qua sự giảng trạch trên Sư Phụ, chúng ta biết rằng, người nào có mảnh vườn tâm màu mỡ, tươi tốt kết hợp với hạt giống Tứ niệm xứ thì sẽ nhanh chóng sinh sôi, phát triển, đơm hoa kết quả Thánh đạo.

Cách lựa chọn hạt giống gieo vào mảnh vườn tâm để cho ra quả ngọt

Ngoài việc kiến tạo mảnh vườn tâm tốt đẹp thì hạt giống cũng có ảnh hưởng đến kết quả thu hái của chúng ta. Sư Phụ chỉ rõ: “Nếu là hạt giống xấu, ví dụ hạt giống của cây mướp đắng thì mọc lên nó ra quả mướp đắng. Còn cây cam hay cây mía thì nó sẽ mọc lên cây mía ngọt, cây cam ngọt… Đất gì thì đất nhưng cứ trồng cây mía vào là nó lên cây mía ngọt. Còn đất màu mỡ gì thì màu mỡ, có đổ đường vào đất ấy mà trồng cây mướp đắng xuống thì cây mướp đắng ấy vẫn cho ra quả mướp đắng”.
Từ lời Sư Phụ chia sẻ, chúng ta hiểu việc lựa chọn hạt giống là rất quan trọng. Khi chất lượng đất đã tốt, người làm vườn cần khéo léo lựa chọn hạt giống để sau này thu hái được những trái thơm quả ngọt.

Loại bỏ hạt giống tà kiến để thiện pháp được tăng trưởng

Trong kinh Tăng Chi Bộ I - phẩm Chủng Tử Đức Phật dạy: “Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại, này các Tỷ-kheo, như tà kiến. Với người có tà kiến, này các Tỳ-kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại”.

Từ lời dạy của Đức Phật, Sư Phụ giảng giải: “Đức Phật nói rằng, Ngài không thấy một pháp nào mà từ pháp này khiến cho những niệm bất thiện chưa sinh thì được sinh khởi, đã sinh khởi rồi thì tăng trưởng, phát triển rộng bằng tâm tà kiến. Với người có tà kiến thì các niệm bất thiện trong tâm chưa sinh khởi sẽ được sinh khởi, các niệm bất thiện đã sinh khởi sẽ tăng trưởng và phát triển rộng. Các niệm thiện thì sẽ bị diệt đi nếu với người tà kiến. Khi chúng ta để tà kiến trong tâm thì niệm thiện chưa sinh sẽ không được sinh, niệm thiện đã sinh rồi sẽ bị diệt mất. Tâm tà kiến nguy hiểm đến như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải chính kiến. Mà chính kiến thì phải học Pháp”.

Học Pháp để có được chính kiến là chúng ta đang gieo trồng những hạt giống tốt vào vườn tâm của chính mình

Học Pháp để có được chính kiến là chúng ta đang gieo trồng những hạt giống tốt vào vườn tâm của chính mình

Với lời giảng trạch trên Sư Phụ, chúng ta thấy được sự nguy hiểm của tà kiến đối với việc tu tập, thăng tiến trên con đường đạo. Vì sự nguy hiểm của tà kiến, Sư Phụ căn dặn các Phật tử: “Chúng ta phải học Pháp mới khai mở chính kiến cho mình. Có chính kiến thì sinh ra được các thiện pháp và phước báu. Tà kiến là diệt hết các thiện pháp và phước báu… Đức Phật nói rất rõ, người nào chấp chứa tà kiến trong tâm thì đều đưa đến đau khổ, không có lợi ích. Hành vi, lời nói, việc làm đều dẫn đến hậu quả đau khổ”.
Cẩn trọng với từng hạt giống gieo vào mảnh vườn tâm
Mảnh vườn tâm của chúng ta rất vô tư trong sáng, dù chúng ta gieo hạt giống tốt hay hạt giống bất thiện thì mảnh vườn tâm cũng đón nhận và sinh sôi nảy nở. Chính vì sự thật ấy, Sư Phụ căn dặn các Phật tử cần cẩn trọng trong việc gieo hạt giống: “Tâm chúng ta là thửa ruộng. Ý nghĩ, lời nói và hành vi (tức thân, khẩu, ý) của chúng ta đều gieo hạt giống vào trong tâm, không bỏ đi đâu khác. Kể cả chúng ta nói hay làm việc một mình, không ai biết; hoặc chúng ta làm việc một cách bất giác, vô ý thì cũng gieo hạt giống vào trong tâm. Nhà Phật gọi là cái A-lại-da - tàng thức này dung chứa tất cả mọi chủng tử, mọi hạt giống, không ai ra ngoài được. Chúng ta nghĩ, nói và làm đều là gieo giống và mảnh đất tâm thì rất “vô tư”, hạt giống nào cũng nhận và cứ thế cho lên cây, rồi ra trái”.

Để gặt hái được những hoa thơm trái lành đúng như sở nguyện là việc không dễ dàng. Bởi trên mảnh đất tâm, người làm vườn phải rất cần mẫn, bồi dưỡng cho chất lượng đất thật tốt, đảm bảo nó hội tụ đủ ba yếu tố: đức tin trong sạch, sự vắng lặng và ở chỗ yên tĩnh. Không dừng lại ở đó, người làm vườn phải tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm những nhân lành, để khi gieo xuống vườn tâm nó sẽ trổ hoa thơm, đơm quả ngọt.
Mong rằng, qua lời dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, quý Phật tử sẽ chuẩn bị cho mình một vườn tâm thật màu mỡ và gieo những hạt giống thiện lành để sớm trọn thành Thánh quả.

Hạnh Thuận

Các bài nên xem: 

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

“Giải cứu” nông sản tỉnh Hải Dương - Khi mùa dịch qua đi, tình người sẽ đọng lại mãi

Bài viết🞄 07/03/2021

Mặc dù những ngày này các tỉnh miền Bắc đang đón những cơn mưa phùn lạnh, việc di chuyển gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần phát huy giá trị tình người cao đẹp của dân tộc, các Phật tử vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ “giải cứu” nông sản.

“Giải cứu” nông sản tỉnh Hải Dương - Khi mùa dịch qua đi, tình người sẽ đọng lại mãi

Bài viết 🞄 07/03/2021

Mặc dù những ngày này các tỉnh miền Bắc đang đón những cơn mưa phùn lạnh, việc di chuyển gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng trên tinh thần phát huy giá trị tình người cao đẹp của dân tộc, các Phật tử vẫn rất nhiệt tình hỗ trợ “giải cứu” nông sản.

Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn tu tập mong nguyện dịch bệnh Covid - 19 sớm được hóa giải

Bài viết🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dạy: “Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được thoát nạn dịch COVID-19”

Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn tu tập mong nguyện dịch bệnh Covid - 19 sớm được hóa giải

Bài viết 🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã dạy: “Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được thoát nạn dịch COVID-19”

Lắng đọng khi nghe những câu chuyện về Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người mang lý tưởng cao thượng cho đời

Bài viết🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp để mọi người được tiếp cận với lời Đức Phật dạy, từ đó sống một cuộc đời có ý nghĩa và tốt đẹp hơn...

Lắng đọng khi nghe những câu chuyện về Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người mang lý tưởng cao thượng cho đời

Bài viết 🞄 07/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp để mọi người được tiếp cận với lời Đức Phật dạy, từ đó sống một cuộc đời có ý nghĩa và tốt đẹp hơn...

Vun bồi Hiếu tâm, Phật tử tri ân hai cụ thân sinh nhân dịp sinh nhật Sư Phụ

Bài viết🞄 06/03/2021

Trong ngôi nhà nhỏ, các Phật tử quây quần bên hai cụ, dâng lời tri ân vì hai cụ đã sinh ra một người con tuyệt vời. Đó chính là Sư Phụ - vị ân Sư khả kính giúp bao người được học, hiểu giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn

Vun bồi Hiếu tâm, Phật tử tri ân hai cụ thân sinh nhân dịp sinh nhật Sư Phụ

Bài viết 🞄 06/03/2021

Trong ngôi nhà nhỏ, các Phật tử quây quần bên hai cụ, dâng lời tri ân vì hai cụ đã sinh ra một người con tuyệt vời. Đó chính là Sư Phụ - vị ân Sư khả kính giúp bao người được học, hiểu giáo Pháp của Đức Phật, làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn

Con đã thầm nguyện rằng: “Con sẽ chọn Sư Phụ là Thầy...”

Bài viết🞄 05/03/2021

Đối với hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng thì Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chính là sức sống của mùa xuân bất diệt trong ánh sáng Phật Pháp...

Con đã thầm nguyện rằng: “Con sẽ chọn Sư Phụ là Thầy...”

Bài viết 🞄 05/03/2021

Đối với hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng thì Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chính là sức sống của mùa xuân bất diệt trong ánh sáng Phật Pháp...

Đong đầy cảm xúc buổi sinh nhật Sư Phụ lần thứ 54

Bài viết🞄 05/03/2021

Trong niềm xúc động, các Phật tử đã dâng lên Sư Phụ lời cảm niệm công ơn giáo dưỡng sâu sắc. Nhờ có Sư Phụ soi đường chỉ lối mà các Phật tử được vào biển Phật Pháp, khai sáng tuệ giác để được hạnh phúc, an vui.

Đong đầy cảm xúc buổi sinh nhật Sư Phụ lần thứ 54

Bài viết 🞄 05/03/2021

Trong niềm xúc động, các Phật tử đã dâng lên Sư Phụ lời cảm niệm công ơn giáo dưỡng sâu sắc. Nhờ có Sư Phụ soi đường chỉ lối mà các Phật tử được vào biển Phật Pháp, khai sáng tuệ giác để được hạnh phúc, an vui.

Chùa Ba Vàng phối hợp với chính quyền TP. Uông Bí hỗ trợ bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Bài viết🞄 05/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí...

Chùa Ba Vàng phối hợp với chính quyền TP. Uông Bí hỗ trợ bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện Việt Nam Thụy Điển

Bài viết 🞄 05/03/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư Tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển thành phố Uông Bí...

Tri ân Sư Phụ nhân ngày sinh nhật

Bài viết🞄 04/03/2021

Kính bạch Sư Phụ, qua từng bài học của Sư Phụ mà khi con đứng lớp để truyền tải kiến thức cho học sinh, con cảm nhận bổn phận và sứ mệnh của mình trong từng bài học đối với học trò có vai trò và ý nghĩa đến chừng nào. Và con luôn nhắc nhủ tâm mình phải làm thật tốt sứ mệnh đó.

Tri ân Sư Phụ nhân ngày sinh nhật

Bài viết 🞄 04/03/2021

Kính bạch Sư Phụ, qua từng bài học của Sư Phụ mà khi con đứng lớp để truyền tải kiến thức cho học sinh, con cảm nhận bổn phận và sứ mệnh của mình trong từng bài học đối với học trò có vai trò và ý nghĩa đến chừng nào. Và con luôn nhắc nhủ tâm mình phải làm thật tốt sứ mệnh đó.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Hoạt động phật sự🞄 04/03/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Hoạt động phật sự 🞄 04/03/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Tri ân 'Người' sinh ra vì lợi ích chúng sinh!

Bài viết🞄 03/03/2021

Từ sau đó con về chùa nhiều hơn, con cảm nhận được tấm lòng từ bi của Sư Phụ nhiều hơn qua từng việc mà con được chứng kiến ở chùa. Từ một tiểu tiết nhỏ trang trí ở chùa, Sư Phụ cũng hướng mọi người tới giá trị đạo đức và nhân văn, hướng mọi người biết đến Phật Pháp.

Tri ân "Người" sinh ra vì lợi ích chúng sinh!

Bài viết 🞄 03/03/2021

Từ sau đó con về chùa nhiều hơn, con cảm nhận được tấm lòng từ bi của Sư Phụ nhiều hơn qua từng việc mà con được chứng kiến ở chùa. Từ một tiểu tiết nhỏ trang trí ở chùa, Sư Phụ cũng hướng mọi người tới giá trị đạo đức và nhân văn, hướng mọi người biết đến Phật Pháp.

Thành kính tri ân Thầy - Người mang Giáo Pháp Như Lai soi sáng chúng con

Tin tức🞄 03/03/2021

Chúng con như những đứa trẻ đang “chết đuối” giữa dòng sông cuộc đời, bị cuốn vào những “ngọn sóng” của sự tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, của sự vô ơn bất kính… khiến chịu nhiều đau khổ. Nhưng thật hạnh phúc vì giờ đây, chúng con được gặp Sư Phụ - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Thành kính tri ân Thầy - Người mang Giáo Pháp Như Lai soi sáng chúng con

Tin tức 🞄 03/03/2021

Chúng con như những đứa trẻ đang “chết đuối” giữa dòng sông cuộc đời, bị cuốn vào những “ngọn sóng” của sự tham lam, ích kỷ, sân hận, si mê, của sự vô ơn bất kính… khiến chịu nhiều đau khổ. Nhưng thật hạnh phúc vì giờ đây, chúng con được gặp Sư Phụ - người sinh ra chúng con trong giáo Pháp của Như Lai.

Sư Phụ - Mặt trời trí tuệ soi bước con đi

Tin tức🞄 02/03/2021

Nhân duyên con được gặp Sư Phụ trong một lần đi tình nguyện tại Trại Phong Thái Bình cách đây gần 10 năm về trước. Khi ấy con còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn nhìn đời với lăng kính màu hồng

Sư Phụ - Mặt trời trí tuệ soi bước con đi

Tin tức 🞄 02/03/2021

Nhân duyên con được gặp Sư Phụ trong một lần đi tình nguyện tại Trại Phong Thái Bình cách đây gần 10 năm về trước. Khi ấy con còn là một cán bộ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, luôn nhìn đời với lăng kính màu hồng

“Giải cứu” hơn 60 tấn nông sản tỉnh Hải Dương - hành trình lan tỏa yêu thương của Phật tử chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 01/03/2021

Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ...

“Giải cứu” hơn 60 tấn nông sản tỉnh Hải Dương - hành trình lan tỏa yêu thương của Phật tử chùa Ba Vàng

Tin tức 🞄 01/03/2021

Tỉnh Hải Dương - một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề về kinh tế. Hàng chục nghìn tấn nông sản từ công sức của bà con bị tồn đọng, không có nơi tiêu thụ...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Tin tức🞄 24/02/2021

Dân gian quan niệm: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thế nào để mang lại lợi ích?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Tin tức 🞄 24/02/2021

Dân gian quan niệm: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thế nào để mang lại lợi ích?

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết 🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết 🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...