Sự Vận Hành Của Luật Nhân Quả – Vấn Đáp Phật Pháp

Thưa Thầy.

Con có một thắc mắc tại sao những người làm việc ác trong kiếp này, người ta không bị trừng phạt luôn tại kiếp này mà lại kiếp sau mới bị trừng phạt? Kiếp sau người đầu thai đấy chưa biết gì về tiền kiếp của mình, mà đã bị chịu hậu quả rồi ạ? Con xin cảm ơn Thầy.

Tags:
Link to map Back top top