Đạo Tràng

STT Tên Đạo Tràng Địa Chỉ
1 Nhóm Phật Tử Như Thanh – Thanh Hóa Thanh Hóa
2 Nhóm Phật Tử Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hóa
3 Đạo Tràng Minh Hưng Hưng Yên
4 Đạo Tràng Minh Châu Hưng Yên
5 Đạo Tràng Minh Hùng Phú Thọ
6 Đạo Tràng Bảo Yên Lào Cai
7 Câu Lạc Bộ Tịnh Đức Liên Phương Lai Châu
8 Câu Lạc Bộ Hoa Ban Điện Biên
9 Đạo Tràng Trúc An Nghi Kim - Vinh - Nghệ An
10 Đạo Tràng Trúc Sơn Kim Sơn - Ninh Bình
11 Đạo Tràng Minh Sơn Hữu Lũng - Lạng Sơn
12 Đạo Tràng Minh Vĩnh Vĩnh Phúc
Link to map Back top top