trực tuyến
Lễ trai đàn chẩn tế tất niên, ngày 15/12/Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Thứ Năm, 20/01/2022

tức 18/12 Tân Sửu

Đức Phật ra đời - niềm hạnh phúc của tất cả chúng sinh vạn loại!

26/4/2020

Chia sẻ :

Đức Phật là một con người phi thường, toàn diện. Chúng ta khao khát trên đời có một con người như thế, và cuối cùng con người như thế đã xuất hiện...

26/4/2020

Chia sẻ :

“Vui thay, Phật ra đời!
Vui thay, Pháp được giảng!
Vui thay, Tăng hòa hợp!
Hòa hợp tu, vui thay!” 
(Trích câu 194, phẩm Phật Đà, kinh Pháp Cú)

Dẫu đã trải qua hơn 26 thế kỷ nhưng hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa một tay chỉ trời, một tay chỉ đất bước đi trên 7 đóa hoa sen vẫn rất ấn tượng trong trái tim của bao người con Phật. Chính vì vậy, ngày Khánh đản của đấng Từ Phụ Thích Ca là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của toàn thể Tăng Ni, Phật tử không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Tôn tượng Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) một tay chỉ trời, một tay chỉ đất tại Đại Lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2019

Tôn tượng Thái tử Tất Đạt Đa (Đức Phật) một tay chỉ trời, một tay chỉ đất tại Đại Lễ Phật đản chùa Ba Vàng 2019

Vậy tại sao ngày Phật đản sinh lại được thế giới tôn vinh và Tăng Ni, Phật tử hoan hỷ, hạnh phúc đón mừng? Mời quý độc giả cùng tìm hiểu về Đức Thế Tôn - bậc Tối Thượng Tôn Bảo cao quý qua bài viết “Đức Phật ra đời - niềm hạnh phúc của tất cả chúng sinh vạn loại!”.

Đức Phật ra đời là sự kiện hy hữu như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở

Trong kinh Vô Lượng Thọ, quyển Thượng, Đức Phật dạy: “...Như Lai đem lòng đại bi vô tận, thương xót chúng sanh trong ba cõi, nên mới thị hiện ra đời, khai sáng đạo giáo, để cứu vớt quần sanh, khiến cho họ được nhiều lợi ích chơn thật. Như Lai vô lượng kiếp khó gặp, khó thấy, cũng như hoa ưu đàm trải qua bao kiếp mới trổ một lần...”
Trong bài giảng “Vui thay Phật ra đời”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Sự kiện một vị Phật ra đời thật là hy hữu, hiếm hoi vô cùng! Trong kinh nói rằng: Như hoa ưu đàm, ngàn năm mới nở một lần, thì sự kiện Đức Phật xuất hiện cũng vậy. Không phải một nghìn năm lại có một vị Phật ra đời mà lâu hơn thế rất nhiều lần. Lâu lắm mới có một vị Phật xuất hiện. Thầy xem trong kinh dạy từ bây giờ cho đến ngày Đức Phật Di Lặc ra đời còn rất lâu. Đức Phật Di Lặc hiện đang ngự tại cung trời Đâu Suất. Ngài sẽ hưởng hết tuổi thọ cõi trời Đâu Suất, khi ấy Ngài mới giáng sinh xuống trần gian để truyền bá giáo Pháp”.

Đức Phật đản sinh là niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc của tất cả Trời, người và muôn loài (Nguồn ảnh: Internet)

Đức Phật đản sinh là niềm vui, niềm hân hoan, hạnh phúc của tất cả Trời, người và muôn loài (Nguồn ảnh: Internet)

Sư Phụ cũng phân tích tuổi thọ ở cõi trời Đâu Suất là 4000 năm; một năm cõi trời Đâu Suất có 360 ngày, một ngày ở cõi trời Đâu Suất bằng 400 năm ở cõi người. Tạm tính khoảng 576 triệu năm nữa thì Bồ Tát Di Lặc mới hạ sinh xuống trần gian tu hành thành Phật. Từ lời Sư Phụ giảng, chúng ta biết rằng, nhân duyên để một vị Phật ra đời thật hy hữu, khó gặp. Vậy nên, được biết đến Đức Phật Thích Ca và thực hành giáo Pháp tối thượng của Ngài là một nhân duyên rất thù thắng trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi của tất cả chúng ta.

Đức Phật là bậc Tối Thượng Tôn Bảo

Sự ra đời của đấng Từ Phụ Thích Ca là tôn quý tột bậc, bởi Ngài là một con người viên mãn, toàn diện; Ngài ra đời là một đại sự nhân duyên, vì lợi ích cho chúng sinh. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Lúc chưa biết đến đạo Phật, Thầy nghĩ rằng làm gì có ai toàn diện. Lại nghe các cụ nói ai chẳng có lỗi lầm, ai chẳng có khiếm khuyết. Lúc ấy, Thầy cũng nghĩ chẳng có ai toàn diện, tốt đẹp, hoàn hảo cả. Nhưng sau này khi được biết đến đạo Phật, lại được đích thân sang đất Phật thì Thầy tin chắc rằng có một con người như vậy. Đó chính là Đức Phật. Một con người hoàn thiện, viên mãn, toàn diện về mọi mặt, vượt trên tất cả, tối thượng. Con người ấy có thật, không phải mình tưởng tượng ra”. Vậy Đức Phật có những phẩm chất gì mà lại được tán thán là bậc Tối Thượng Tôn Bảo, bậc Thầy vĩ đại của Trời, người, của muôn loài chúng sinh? Chúng ta cùng tìm hiểu Đức Phật qua những điều đặc biệt sau đây:

#1 Thân tướng của Đức Phật toàn thiện với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp

Khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, vua cha Tịnh Phạn đã cho mời rất nhiều thầy đến xem tướng cho Ngài. Khi các nhà tướng sư gặp Thái tử, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên trước vẻ đẹp hiếm có, hiếm gặp; không ai trên thế gian có đầy đủ tướng tốt như Ngài.

Đạo sĩ A Tư Đà xem tướng cho Thái tử và đưa ra lời tiên tri về cuộc đời Đức Phật (Thái tử Tất Đạt Đa) sau này

Đạo sĩ A Tư Đà xem tướng cho Thái tử và đưa ra lời tiên tri về cuộc đời Đức Phật (Thái tử Tất Đạt Đa) sau này

Trong bài giảng Sư Phụ chia sẻ: “Trong kinh nói, Thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta chỉ kiếm lấy một tướng tốt của Phật thôi cũng đã rất khó. Trong kinh nói rằng phải tu rất nhiều kiếp mới được một tướng hảo. Thế nên, chúng ta biết Thái tử Tất Đạt Đa đã tu vô số kiếp mới có được thân tướng đẹp đẽ, trọn vẹn, viên mãn như vậy. Nếu thấy thân tướng của Ngài, chúng ta sẽ bị nhiếp phục, nó toát lên tất cả những điều tôn quý, oai đức”.
Trong bài kinh Brahmãyu thuộc Trung Bộ kinh có liệt kê ba mươi hai đại nhân tướng của Đức Phật rất chi tiết: Ngài có gót chân thon dài; ngón tay, ngón chân dài; tay chân mềm mại; răng đều đặn; răng không khuyết hở; thân hình cao thẳng;... Từ một số tướng tốt kể trên chúng ta thấy rằng thân tướng của Đức Phật thật đẹp đẽ, sáng rỡ biết bao.

#2 Đức Phật là người có nhân cách toàn diện

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ có đầy đủ mọi tướng đẹp của một bậc Đại nhân, mà Ngài còn là một con người viên mãn đầy đủ các phẩm chất, trí tuệ siêu việt của một bậc Thánh nhân xuất thế.

Đức Phật ra đời vì lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và loài người

Trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy: “Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, đem lại hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chính Đẳng Giác”.
Sư Phụ cũng chia sẻ về sự đản sinh vi diệu của Đức Tôn Sư như sau: “Đức Phật của chúng ta xuất hiện là xuất hiện một cách vi diệu, chứ không phải như phàm nhân chúng ta do nghiệp bắt phải tái sinh, phải ra đời. Chúng ta bị nghiệp bắt phải ra đời, phải luân hồi, phải chịu trả nghiệp. Còn Đức Thế Tôn của chúng ta, là do đại nguyện từ bi cứu độ chúng sinh mà ra đời, nguyện vào đời lăn lộn với chúng sinh để cứu khổ chúng sinh. Cho nên sự xuất hiện của Ngài thật vi diệu”.
Bên cạnh đó, Sư Phụ cũng giảng giải thêm: “Đức Phật của chúng ta, Ngài xuất hiện ở đời là một sự xuất hiện đặc biệt vi diệu. Ngài vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, sự tốt đẹp, hạnh phúc cho chư Thiên và loài người. Ngài ra đời là vì vậy”.
Quả đúng như vậy, khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời, tất cả Trời, người, muôn loài đều hân hoan, cỏ cây hoa lá đua nở. Chim hót vang ca, nhạc trời reo vang, hoa trời tung rải khắp nơi, chúng sinh các cõi đều hân hoan, hạnh phúc. Khi Ngài xuất gia cầu đạo, đắc thành vị Phật Toàn Giác trên thế gian, giáo Pháp mà Ngài chứng ngộ đã thắp lên ngọn đèn trí tuệ soi rọi cho chúng sinh trong màn đêm u tối của vô minh, là con đường đưa chúng sinh thoát khỏi sự ràng buộc đau khổ của sinh tử luân hồi. Không ngoại trừ một ai, không phân biệt màu da, tôn giáo, bất kỳ ai thực hành theo giáo Pháp của Ngài đều được lợi ích, an vui hạnh phúc.

Lễ diễu hành của Phật tử với không khí hân hoan vui mừng mùa Khánh đản 2019 tại chùa Ba Vàng

Đức Phật có tâm từ bi vô lượng thương yêu muôn loài chúng sinh

Chúng ta biết rằng, trước khi thành Phật ở kiếp cuối cùng, Đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát đạo. Trải qua A tăng kỳ kiếp, hàng trăm nghìn đại kiếp, Đức Phật đã chịu muôn vàn gian truân vất vả để thành tựu đại nguyện Bồ Đề. Vì lòng bi mẫn muốn cứu khổ và làm lợi ích cho chúng sinh vạn loài mà Đức Phật đã ra đời. Đó chính là tâm đại từ, đại bi của Ngài. Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải: “Từ khi còn rất trẻ Ngài đã thể hiện phẩm chất từ bi, lòng thương người, quý vật vô cùng. Ngài thương từ những con vật nhỏ nhất, con chim, con thỏ,.. Ngài thể hiện tình thương yêu bao bọc, che chở cho tất cả. Trong kinh nói về tiền kiếp của Đức Phật, nhiều kiếp chính Ngài đã hy sinh cả thân mạng để cứu chúng sinh. Chúng ta đã từng nghe những câu chuyện tiền thân Đức Phật xả thân để cứu 5 mẹ con con cọp bị đói rơi xuống vực thẳm, Ngài xả thân mình để cứu nó. Hoặc một con chim bồ câu, Ngài cũng cắt thịt của mình để cứu mạng con chim bồ câu ấy và nhiều nhiều những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, Ngài đã từng xả thân để cứu chúng sinh”.

Thái tử Tất Đạt Đa cứu con ngỗng trời bị bắn bởi Đề Bà Đạt Đa (Nguồn ảnh: Internet)

Qua lời chia sẻ của Sư Phụ, chúng ta thấy rằng hiếm có một con người nào trên thế gian này làm được như Đức Phật, hiếm có người nào dám hy sinh thân mình vì chúng sinh như Ngài. Đó quả thật là tâm từ bi vô lượng không thể nghĩ bàn.

>>> 11 lợi ích của tâm từ bi vô lượng, giúp con người sống khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc

Đức Phật có lòng khiêm hạ đặc biệt

Sư Phụ chia sẻ: “Sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đã khởi tâm quán sát và tìm trong thế gian này còn ai có giới đức và trí tuệ hơn thì sẽ tìm đến người đó để đảnh lễ. Chúng ta thấy Ngài rất khiêm hạ. Thế nhưng sau khi dùng thiên nhãn quan sát thì Ngài thấy khắp cả trên các cõi Trời, cõi Người, cõi Ma, các cõi giới không một ai hơn Ngài, không có một ai có trí tuệ hơn Ngài, không ai có đầy đủ giới đức hơn Ngài về mọi mặt. Lúc ấy, Ngài mới thấy là không ai có thể để Ngài đến đảnh lễ được. Nhưng cuối cùng, Ngài quay về đảnh lễ chính Pháp mà Ngài chứng đạt. Đấy là điều đặc biệt, Ngài quay về đảnh lễ Pháp mà Ngài chứng đạt tức là đảnh lễ chân lý”.

Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài hướng tâm tri ân tới cây Bồ Đề đã che nắng, che mưa trong suốt 49 ngày Ngài nhập định (Nguồn: Internet)

Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài hướng tâm tri ân tới cây Bồ Đề đã che nắng, che mưa trong suốt 49 ngày Ngài nhập định (Nguồn: Internet)

Qua đây chúng ta thấy được đức tính khiêm hạ, khiêm tốn của Đức Thế Tôn mà hiếm ai có được. Thông thường, khi đạt được một thành công gì chúng ta thường khởi tâm ngã mạn, tự cao cho mình là hơn người. Nhưng Đức Phật thì khác, khi Ngài đã thấu triệt được mọi lẽ của thế gian, Ngài vẫn quán chiếu để tìm xem ai xứng đáng để đến đảnh lễ. Điều ấy nói lên được đức tính khiêm hạ đặc biệt của Đức Thế Tôn.

>>> Sự thật về nơi Đức Phật thành đạo (Rất đặc biệt!)

Đức Phật có trí tuệ siêu việt, đem ánh sáng chân lý soi tỏ trong màn đêm đen

Trong Trung Bộ kinh, tập 2, kinh Vekhanassa có viết về câu chuyện hai Bà La Môn sau khi được Đức Phật giáo hóa, họ vô cùng hoan hỷ tán thán rằng: “Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích...”.
Để đại chúng hiểu hơn về ý nghĩa đoạn kinh trên, Sư Phụ chia sẻ: “Nhân loại bao nhiêu kiếp chìm trong bóng tối. Chúng ta không biết đường đi, dòng đời cứ sinh rồi tử, tử rồi không biết đi đâu. Nhân loại không biết tại sao mình hiện hữu ở đời này, rồi phải sống, phải bon chen, giành giật, tranh đấu với nhau; ác hại nhau rồi cuối cùng chết, chết cũng không biết đi đâu, còn hay hết mà cứ thế tiếp nối. Cho nên có thể nói cuộc đời đúng là một đêm trường, đại mộng. Chúng ta ở trong màn đêm mộng mị rất dài, không biết gì cả. Nhìn cuộc đời lăng xăng, lộn xộn rồi cuối cùng hai tay buông xuôi ra đi, không đem theo được gì. Nếu nhìn cuộc đời với con mắt thường là như vậy nhưng chúng ta chịu thôi, tất cả đều bó tay, không biết, cam chịu số phận. Nhưng chính Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đã bật mở tất cả những bí mật ấy, vén màn cho chúng ta, soi sáng cho chúng ta thấy con đường chúng ta đi. Tất cả nhân loại đều u tối, đều không thấy được đúng sự thật về thế giới này, về bản chất của cuộc đời này, chính Ngài đã đem lại ánh sáng, soi sáng vào đêm đen cho tất cả nhân loại chúng ta”.

Đức Phật đã xuất hiện và đem đến ánh sáng chính Pháp tới tất cả nhân loại (Nguồn ảnh: Internet) 

Đức Phật đã xuất hiện và đem đến ánh sáng chính Pháp tới tất cả nhân loại (Nguồn ảnh: Internet) 

Từ lời Sư Phụ phân tích, chúng ta hiểu rằng bao kiếp rồi chúng ta tối tăm, u mê, bị vùi dập, bị che khuất trong màn tà kiến cho đến khi Đức Phật xuất hiện, Ngài đã vén màn che phủ để chúng sinh thấy rõ được bản chất sự thật của tất cả hiện tượng trong thế giới này. Rồi Ngài chỉ đường cho chúng ta - những kẻ lạc hướng trong đêm trường, đem đèn sáng vào trong bóng tối để đưa chúng sinh thoát khỏi mê lầm.

Đức Phật là bậc Toàn Giác, thoát ly hết mọi trói buộc

Trong bài giảng “Vui thay Phật ra đời”, Sư Phụ có trích dẫn và giảng giải cho đại chúng nghe về lời thuyết giảng của Đức Phật khi trả lời ông đạo sĩ Upaka: “Này đạo sĩ, Như Lai đã vượt qua tất cả, Như Lai đã thông suốt tất cả. Như Lai đã vượt bỏ mọi trói buộc; Như Lai đã thoát ly tất cả; Như Lai đã trú hết tâm lực, tận diệt mọi tham dục, đã thẩm thấu triệt tất cả. Như Lai còn gọi ai là Thầy? Không ai là Thầy của Như Lai; không ai đứng ngang hàng với Như Lai. Trên thế gian này, kể cả chư Thiên và Phạm Thiên, không ai có thể so sánh với Như Lai. Quả thật Như Lai là một vị A-la-hán trên thế gian này. Như Lai là Tôn sư Vô Thượng; chỉ một mình Như Lai là bậc Toàn Giác, vắng lặng và thanh tịnh. Như Lai đến thành Kasi để vận chuyển bánh xe Pháp Bảo giữa thế giới mù quáng này. Như Lai sẽ gióng lên hồi trống vô sinh bất diệt”.

#1 Đức Phật là bậc tự tại, dứt hết mọi ràng buộc

Chúng ta bao năm tháng qua bị vô minh che lấp, bị ngũ dục chi phối ràng buộc, chịu khổ mà không biết mình khổ. Thế nhưng, Đức Phật lại thấy rõ điều đó, Ngài đã tìm ra cách chấm dứt tất cả nguyên nhân của khổ, dứt trừ hết vô minh, thoát khỏi mọi sự ràng buộc, trói buộc của thế gian để đạt được hạnh phúc tự tại. Để quý Phật tử hiểu rõ hơn, Sư Phụ giảng giải: “Đức Phật hoàn toàn tự tại, không một cái gì trói buộc được Ngài. Chúng ta thử thấy ai trên đời được như vậy không? Người tại gia thì bị trói buộc về nhà cửa, vợ con, tất cả mọi mối quan hệ. Người xuất gia tu hành không khéo thì cũng vẫn bị trói buộc trong danh, trong lợi. Còn Đức Phật thì đã vứt bỏ tất cả mọi trói buộc, Ngài đã tháo gỡ hết rồi, Ngài là người hoàn toàn tự tại. Chữ “tự tại” trong đạo Phật là như thế, không một cái gì có thể trói buộc được Ngài nữa, hoàn toàn tự tại và đại tự tại”.

#2 Không còn ai là thầy của Như Lai

Khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, trải qua 5 năm tìm thầy học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, nhưng Ngài chưa thấy thỏa mãn, thấy rằng đây chưa phải là con đường giác ngộ mà Ngài đang tìm kiếm. Cuối cùng Ngài chào tạm biệt những vị thầy, tạm biệt những người bạn đạo, Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh cực đoan quay về với lối tu Trung đạo. Qua 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, Ngài chứng đắc ngôi vị Vô Thượng Bồ Đề, trở thành vị Phật Toàn Giác trên địa cầu.

Đức Phật thành tựu quả vị Phật toàn giác sau 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề

Đức Phật thành tựu quả vị Phật toàn giác sau 49 ngày đêm ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề

Trong bài giảng “Vui thay Phật ra đời”, Sư Phụ chia sẻ: “Trong kinh Phật có câu:
“Thiên thượng thiên hạ vô như Phật;
Thập phương thế giới diệc vô tỷ;
Thế gian sở hữu ngã tận kiến;
Nhất thiết vô hữu như Phật giả.”
Trên trời dưới trời không ai bằng Phật, tất cả những gì chúng ta thấy cũng không ai có thể so sánh với Phật. Kể cả chư Thiên và Phạm Thiên không ai có thể sánh với Như Lai, quả thật Như Lai là một vị A-la-hán trên thế gian này, Như Lai là Tôn sư Vô Thượng”.

#3 Đức Phật đã tìm ra và dẫn chúng sinh đi trên con đường vô sinh, bất tử

Sư Phụ khẳng định: “Nhân loại chúng ta bao kiếp trôi qua đều phải chấp nhận số phận phải sinh phải chết, đấy là định luật muôn thuở; không bao giờ dám tìm ra con đường bất tử, chẳng bao giờ nghĩ mình có thể bất tử được cả. Nhưng chính Đức Thế Tôn đã tìm ra con đường cho tất cả chúng sinh đi đến chỗ vô sinh bất diệt. Thấy được vô sinh bất diệt, Ngài đã chỉ ra và dẫn chúng ta đi trên con đường ấy, con đường bất tử, vô sinh bất diệt ấy. Đấy là hạnh phúc viên mãn, không phải chuyện nhỏ thưa đại chúng. Còn chúng ta thì đều một mực cam chịu, sinh ra rồi phải chết, tử thần đến là phải chấp nhận. Nhưng Ngài thì không, Ngài đã vén màn cho chúng ta thấy, chỉ cho chúng ta rõ con đường có thể đi đến bất tử”.

Đức Phật đã tìm ra con đường cho tất cả chúng sinh đi đến chỗ vô sinh bất diệt, đấy là con đường hạnh phúc viên mãn nhất

Đức Phật đã tìm ra con đường cho tất cả chúng sinh đi đến chỗ vô sinh bất diệt, đấy là con đường hạnh phúc viên mãn nhất

Từ lời chỉ dạy của Sư Phụ chúng ta biết rằng, bao kiếp qua chúng ta phải chịu cảnh luân hồi, tái sinh qua lại. Có kiếp được sinh lên cõi Trời, có kiếp được làm người nhưng có kiếp lại đọa lạc vào ba đường ác chịu muôn vàn thống khổ. Khi Đức Thế Tôn chứng đạt được Phật quả, Ngài đã chỉ dẫn cho chúng sinh thực hành lời dạy của Ngài để bất kỳ ai cũng có thể đi trên con đường mà Ngài đã đi để đạt được sự an lạc tối hậu là chứng đắc vô sinh bất diệt.

Thật hạnh phúc khi được làm đệ tử của Đức Tôn Sư

Nếu Đức Phật không ra đời, không có giáo Pháp của Ngài để lại thì chúng ta vẫn mù tối, luẩn quẩn trong màn tối u minh tạo bao tội lỗi. Chúng ta sẽ không biết đến nhân quả, lại khởi lên vô số các tâm bất thiện và làm bao việc bất thiện để rồi làm khổ chính mình, khổ cả những người xung quanh chúng ta. Nếu không có Đức Phật ra đời, chúng ta không thể biết được ý nghĩa cuộc đời là gì, chúng ta phải sống ra sao? Vậy nên Đức Phật đản sinh là niềm hân hoan, hỷ lạc, một niềm hạnh phúc vô bờ của tất cả vạn loài.

Sư Phụ chia sẻ: “Đức Phật là một con người phi thường, toàn diện. Chúng ta khao khát trên đời có một con người như thế, và cuối cùng con người như thế đã xuất hiện. Một con người cao quý như vậy mà xuất hiện, chúng ta lại được có duyên với Ngài. Mặc dù không được diện kiến Ngài bằng xương bằng thịt nhưng chúng ta gặp được Pháp thân của Ngài (giáo Pháp), đó là điều vô cùng hạnh phúc. Chúng ta được làm đệ tử của Ngài thật là vô cùng hạnh phúc”.

Hàng nghìn Phật tử và khách thập phương đã vân tập về chùa Ba Vàng tham dự Đại Lễ Phật đản (năm 2019)

Hơn thế nữa, Đức Thế Tôn từng khẳng định tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật giống Ngài. Lời khẳng định của Ngài là lời khải hoàn, đem lại cho chúng sinh quyền bình đẳng trên lộ trình giải thoát; ai cũng có quyền đạt đến sự giác ngộ, đạt được hạnh phúc tối thượng.

Đức Phật là tấm gương sáng cho chúng ta. Ngài là một con người hội tụ đầy đủ các đức tính bi, trí, dũng của một bậc Đại nhân. Một con người đã chiến thắng tất cả, một con người đầy đủ lòng từ bi bao la, thương yêu tất cả muôn loài chúng sinh. Ngài đến thế giới chúng ta đem lại sự công bằng, tốt đẹp nhất; đem tình thương yêu, khơi dậy những gì cao quý nhất trong chúng ta. Mặc dù mùa Phật đản (Phật lịch 2564 - Dương lịch 2020) tới đây, do dịch bệnh Covid-19 nên Phật tử không được về ngôi già lam Ba Vàng đón ngày Đấng Thế Tôn đản sinh nhưng chúng ta sẽ cùng nhau khởi niệm tri ân, nhớ tới ân đức cao cả của bậc Thầy Toàn Giác và đón mừng một mùa Phật Đản trọn vẹn, hân hoan giống như trong tâm chúng ta có Đức Phật xuất hiện.

Hạnh Liên

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh