trực tuyến
[Trực tiếp] Trung thu - Trăng và bé 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 14/8/Quý Mão

Thứ Năm, 28/9/2023

tức 14/8 Quý Mão

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải
Pháp thoại: "Kinh thập thiện" Bài 1 - Phần mở đầu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

14/8/2022

902 Lượt xem

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.