trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải
Pháp thoại: "Kinh thập thiện" Bài 1 - Phần mở đầu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

14/8/2022

902 Lượt xem

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo