trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Chủ Nhật, 27/11/2022

tức 4/11 Nhâm Dần

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải

Kinh Thập Thiện giảng giải
Pháp thoại: "Kinh thập thiện" Bài 1 - Phần mở đầu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

14/8/2022

902 Lượt xem

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo