trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 26/02/2024

tức 17/1 Giáp Thìn

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải

Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.

Kinh Nikaya giảng giải
Kinh tạng Nikaya là cả kho tàng Kinh điển Phật giáo Nam tông rất đồ sộ, hiện đã được chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt. Nội dung Kinh tạng Nikaya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thân thiết, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành.
Năm hạng người ăn từ bình bát - Kinh Nikaya

06/12/2020

344 Lượt xem

Y bát là biểu trưng sự giải thoát ba đời chư Phật, là ruộng phước của tất cả chúng sinh; do đó cũng tượng trưng cho những gì trân quý, cao cả và thiêng liêng nhất. Những người xuất gia phạm hạnh, thực hành giới pháp của Đức Phật khoác trên mình chiếc huỳnh y cà sa, ôm bình bát đi khắp nơi gieo duyên làm lợi ích cho muôn loài chúng hữu tình.
“Bình bát cơm ngàn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem trần thế
Mây trắng hỏi đường qua”
Bình bát từ lâu đã trở thành biểu tượng của những người khất sĩ phạm hạnh, đức độ. Vậy những người tu như thế nào trong giáo pháp của Phật dùng bình bát hóa độ chúng sinh là chân chính?
Xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe video “Năm hạng người ăn từ bình bát” do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải!

Video tiếp theo