trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Thứ Năm, 23/5/2024

tức 16/4 Giáp Thìn

Kinh Địa Tạng giảng giải

Kinh Địa Tạng giảng giải

Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Kinh Địa Tạng giảng giải
Từ vô lượng kiếp trước, Bồ Tát Địa Tạng đã phát lời đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi, chúng sinh thành Phật thì Ngài mới thành Phật. Mời quý vị cùng theo dõi các video để hiểu hơn về hạnh nguyện cao cả của Ngài thông qua lời giảng giải trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Lợi ích cho cả kẻ còn và người mất – phẩm 7.2 | Kinh Địa Tạng giảng giải | Thầy Thích Trúc Thái Minh

23/10/2019

3334 Lượt xem

Phần trước quý Phật tử đã đón xem bài giảng Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7 (Phần 1). Nhà Chùa xin gửi tới quý Phật tử phần tiếp theo của bài giảng: Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7 (Phần 2)

"Kính thưa quý Phật tử sự sinh tử là lẽ hiển nhiên của một đời người, đã có sinh thì sẽ ắt có tử. Đạo Phật không chỉ độ sinh mà còn độ tử nữa; độ tử cũng tức là độ sinh, độ sinh cũng tức là độ tử. Chứ không phải nói đạo Phật độ sinh là độ cho người sống nghe, người chết không được nghe. Người chết ở đây là ai? Người chết ở đây là chúng ta, chúng ta là người sắp chết, chúng ta sẽ chết, mà chắc chắn chúng ta sẽ phải chết. Điều đó là điều không thể tránh khỏi. Cho nên, sinh tử là lẽ đương nhiên. Đức Phật ra đời cũng là sự sinh tử của chúng sinh, đau khổ mà Ngài ra đời để thuyết Pháp độ sinh, thoát ly khỏi biển khổ. Nếu ai chưa thấy được sinh tử là khổ thì người ấy khó được độ thoát. Và bộ kinh Địa Tạng này có ý nghĩa như vậy..."

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng đã chỉ dạy những lời cảnh tỉnh cho hàng đệ tử tránh được những việc làm gây tổn phúc bản thân và thân nhân qua phần cuối Phẩm 7 của bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Trước là đối với người lúc sắp mạng chung nếu có thể khiến cho người ấy nghe được một danh hiệu Phật, Bồ Tát hoặc một vị Bích Chi Phật thì lợi ích rất thù thắng. Nếu túc duyên sâu dày thì người đó được tức thời giải thoát, còn nếu như tội nặng phải bị sa đọa thì danh hiệu Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật đã lọt vào tâm thức là chủng tử lành cho người ấy sẽ gặp được Phật pháp tu hành, giác ngộ, giải thoát trong tương lai. Vì khi lâm chung rất đau đớn, hoảng loạng, để một danh hiệu Phật, Bồ Tát hoặc Bích Chi Phật lọt vào tâm thức rất khó nên lúc trẻ, lúc tỉnh táo chúng ta phải nên tinh tấn tu hành...

Kính mời quý Phật tử cùng đón xem bài giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh!