Phẩm Đạo Hạnh, kinh Pháp Cú – Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Nhân, duyên, quả là đạo lý căn bản của đạo Phật. Nếu ai thấu suốt được đạo lý này thì cuộc đời sẽ thong dong, tự tại vì không bị trói buộc bởi những ái luyến, ràng buộc của thế gian.

Bài kệ trong kinh Pháp Cú, phẩm Đạo Hạnh

Bài kệ trong kinh Pháp Cú, phẩm Đạo Hạnh

>>> Sự vận hành của luật Nhân Quả – Vấn đáp Phật Pháp

Kính mời quý vị và các bạn đón xem Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Đạo Hạnh trong kinh Pháp Cú để hiểu rõ hơn về việc tu đạo thoát khỏi khổ đau. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.

Các bài viết bạn nên xem: 

Tổng hợp các bài giảng kinh tại đây

Phẩm Đao Lợi

Phẩm Địa Ngục

Phẩm Quảng Diễn

Phẩm Phụng Trì

Luật Nhân Quả do ai tạo ra? 

Tags:
Link to map Back top top