trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Pháp thoại theo chủ đề

Pháp thoại theo chủ đề

Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Pháp thoại theo chủ đề
Là những câu hỏi - đáp về các vấn đề xã hội được chia theo các chủ đề ...

Bài học xúc động về tâm từ bi vô lượng của Đức Phật - Câu chuyện tại thành Câu Thi Na

01/04/2021

208 Lượt xem

Ngày Rằm tháng 2 hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Đấng Cha Lành đã vắng bóng trên thế gian. Đến nay, chúng ta chỉ còn thấy Ngài qua giáo Pháp Ngài để lại.

Hướng tới tưởng nhớ ngày Đức Phật nhập diệt, kính mời quý vị cùng tìm hiểu về câu chuyện đầy xúc động trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na trong video dưới đây.

Video được ghi lại trong chuyến hành hương về đất Phật Ấn Độ năm 2018 của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng.

Video tiếp theo