Pháp Thoại: Tri Ân Người Khai Sáng

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Thái Tử Tất Đạt Đa là con vua và sắp chuẩn bị lên kế vị ngai vàng, có vợ đẹp, con yêu; nhưng Ngài lại trăn trở những nỗi đau của nhân thế. Tức là không biết rằng là chúng ta từ đâu mà có? Chết rồi đi về đâu? Và kiếp nhân sinh chồng chất những đau khổ. Vì thắc mắc trước những sự thật của cuộc đời mà từ một thanh niên trí tuệ cường sáng, đầy đủ dục lạc để thỏa mãn nhưng mà Ngài đã khước từ tất cả. Ngài đã ra đi để trả lời câu hỏi cho nhân loại. Có thể nói sự hy sinh của Ngài là một sự hy sinh vĩ đại và từ sự hy sinh ấy mà đạo Phật của chúng ta được hình thành.”

Ngài vì chúng sinh mà tìm bằng được con đường giác ngộ giải thoát. Vậy chúng ta cần làm những gì để tri ân đến Người khai sáng đặc biệt?

Kính mời quý vị cùng theo dõi qua bài Pháp thoại: Tri Ân Người Khai Sáng

Xem thêm: Có Phật Không? Câu hỏi số 045 – 049 – Phần 23 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 

Tags:
Link to map Back top top