Tu Tập Hồi Hướng Oan Gia Trái Chủ Thoát Khỏi Bệnh Hiểm Nghèo

Có những căn bệnh khi đi khám, đi chạy chữa nhiều nơi mà không thuyên giảm. Có những bệnh đi khám nhưng không ra bệnh mặc dù trên thân vẫn phải chịu đau đớn. Những trường hợp này thật khổ. Và sau đây là một câu chuyện của gia đình Phật tử đã gặp những trường hợp trên. Họ được chuyển nghiệp nhờ tu tập theo sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Ba Vàng. Kính mời quý vị cùng nghe.

Xem thêm:
Bài 8 – Hướng Dẫn Nương Đức Chư Tăng Chùa Ba Vàng, Tu Tập Hằng Ngày Tại Nhà, Để Chuyển Hoá Nghiệp

Tags:
Link to map Back top top