trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 30/11/2021

tức 26/10 Tân Sửu

Ý nghĩa 7 bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh

Chia sẻ :

Ngài đã bước đi bảy bước, mỗi bước đều có hoa sen nở dưới chân đến bước thứ 7, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất là một sự kiện vô cùng đặc biệt

27/4/2020

Chia sẻ :

“Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc

Ba ngàn thế giới đón Như Lai”.

Trong lịch sử Phật giáo có ghi lại một sự kiện vô cùng đặc biệt khi Đức Phật vừa đản sinh, Ngài đã bước đi bảy bước, mỗi bước đều có hoa sen nở dưới chân. Đến bước thứ 7, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, Ngài nói rằng: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.

Vậy ý nghĩa 7 bước hoa sen đó là gì? Mời quý Phật tử cùng đón đọc bài viết dưới đây qua chia sẻ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Mỗi bước chân Thái tử (Đức Phật Thích Ca) bước đi đều có các ý nghĩa rất đặc biệt và vô cùng vi diệu

Mỗi bước chân Thái tử (Đức Phật Thích Ca) bước đi đều có các ý nghĩa rất đặc biệt và vô cùng vi diệu

Bước chân thứ nhất: Bồ Tát nhìn về phương Đông - Ngài sẽ là người dẫn đường cho các chúng sinh

Về ý nghĩa bước chân thứ nhất, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải: “Bước chân thứ nhất Ngài bước đi, Ngài nhìn về phương Đông, phía mặt trời mọc. Mặt trời đem đến ánh sáng cho thế gian. Ngài muốn thị hiện cho chúng sinh biết rằng Ngài là bậc Đạo Sư tối thượng, là ánh sáng trí tuệ đem đến cho chúng sinh trong đời này”.

Thật vậy, sau khi chứng đắc đạo quả Vô thượng Bồ đề, Đức Phật đã giác ngộ trở thành vị Phật toàn giác thấu tỏ mọi sự trên thế gian này. 49 năm thuyết Pháp cùng sự giác biết về chân lý cuộc đời và con đường thoát khổ, Ngài đã mang ánh sáng trí tuệ siêu việt của mình dẫn đường cho chúng sinh bước đến giải thoát an vui.

Bước chân thứ hai: Bồ Tát nhìn về phương Nam - Ngài sẽ làm ruộng phước lành cho tất cả chúng sinh

Bước chân thứ hai, Ngài nhìn về phương Nam. Ngài thị hiện để chúng sinh biết rằng: Ngài là ruộng phước điền tối thắng cho tất cả chúng sinh. Và điều đó đã trở thành sự thật. Sau khi tu hành thành Phật, ai có nhân duyên cúng dường đến Ngài dù chỉ là một mảy may cũng được lợi ích vô cùng thù thắng.

Trong kinh Mi Tiên vấn đáp, bài “Điều lành nhỏ, phước quả lớn, điều ác lớn, tội báo nhỏ”, bậc Thánh A-la-hán Na Tiên kể câu chuyện một người tội nhân bị chặt cụt cả chân cả tay, miệng ngậm một cành hoa sen với tác ý thành kính dâng cúng dường Đức Phật Thích Ca. Sau khi thọ nhận, Đức Phật nói với các vị Tỳ-kheo rằng: “Nhờ phước đức này mà trong suốt chín mươi mốt kiếp sắp tới, người bị cụt tay chân kia khỏi bị đọa vào ba đường dữ, được sinh lên cõi Trời hưởng hết phước báu mới sinh lại làm người”.

Bước chân thứ ba: Bồ Tát nhìn về phương Tây - Đây là thân cuối cùng của Ngài

Bước chân thứ ba, Ngài ngoảnh mặt nhìn về phía Tây, thị hiện cho chúng sinh biết rằng đây là thân cuối cùng của Ngài trong vòng luân hồi sinh tử. Sư Phụ giảng giải: “Phía Tây là phía an nghỉ, nghỉ ngơi. Chúng ta có mặt trời mọc phía Đông, lặn ở phía Tây. Đức Phật Di Đà ở phía Tây. Hay cha mẹ mất, thì chúng ta bảo: Cha mẹ chúng tôi về phía Tây. Tức là chỗ ngơi nghỉ vĩnh viễn, mặt trời lặn, gác núi rồi. Như vậy, Ngài xoay mặt về phía Tây có nghĩa đ ây là thân cuối cùng của Ta”.

Thật vậy, ở kiếp sống cuối cùng này, sau khi chứng đắc quả vị Phật, Ngài đã chấm dứt hoàn toàn khổ đau, dứt hẳn mọi ô nhiễm, cấu uế trong tâm và không còn tái sinh vào lục đạo luân hồi nữa.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về ý nghĩa của bảy bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh (ảnh minh họa)

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về ý nghĩa của bảy bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh (ảnh minh họa)

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ về ý nghĩa của bảy bước hoa sen khi Đức Phật Thích Ca đản sinh (ảnh minh họa)

Bước chân thứ tư: Bồ Tát nhìn về phương Bắc - Ngài sẽ đắc đạo Vô thượng Bồ đề ngay trong kiếp này

Bước chân thứ tư, Ngài xoay mặt về phía Bắc, thị hiện cho chúng sinh biết rằng: Ngài sẽ đắc đạo Vô thượng Bồ Đề ngay trong kiếp này. Sau năm năm tầm sư học đạo, sáu năm khổ hạnh rừng già, 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề - Ngài đã đắc đạo Vô thượng trở thành vị Phật toàn giác trên thế gian.

Bước chân thứ năm: Bồ Tát nhìn phương dưới - Ngài sẽ hàng phục các loài ma

Bước chân thứ năm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giải thích: “Bước chân thứ năm, Ngài nhìn xuống phương dưới, thị hiện cho chúng sinh biết rằng: Sự xuất hiện của Ngài trong cuộc đời này để hàng phục các loài ma. Ma quỷ ở phương dưới, cao thượng cao quý thì phương trên.

Vậy nên, Ngài nhìn xuống dưới để thị hiện cho chúng sinh biết: Ngài ra đời là hàng phục các loài ma”.

Bước chân thứ sáu: Bồ Tát nhìn phương trên - Ngài là chỗ quy y cho Trời và người

Bước chân thứ sáu, Ngài nhìn lên phương trên, thị hiện cho chúng sinh biết rằng: Sự xuất hiện của Ngài là chỗ quy y cho tất cả Trời và người. Sư Phụ giảng giải: “Ngài nhìn lên phía trên – cõi Trời thị hiện cho chúng ta thấy: Ngài là chỗ để cho chúng ta quay về nương tựa. Cõi Trời, cõi người quay về nương tựa nơi Ngài. Bởi tất cả chúng sinh phải nương tựa vào Ngài mới thoát ly được luân hồi sinh tử. Như vậy là đã sáu bước chân, Ngài bước sáu bước chân này là đi hết cả toàn cầu vũ trụ”.

Bước chân thứ bảy: Bồ Tát một tay chỉ trời, một tay chỉ đất

Ở bước chân thứ bảy, Ngài dừng lại, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên bố rằng:

“Thiên thượng thiên hạ,

Duy ngã độc tôn”.

Như lời Sư Phụ giảng giải: “Thiên thượng” là trên trời, “thiên hạ” là dưới trời. “Duy ngã” là chỉ có ta. “Độc tôn” tức là độc nhất, tôn quý nhất.Câu nói của Ngài có nghĩa là: “Trên trời, dưới trời Ta là bậc tối quý nhất”. Ngài tuyên bố như vậy để chúng ta biết đường, biết nơi mà tìm về quy hướng, nương tựa.

Nhiều học giả khi tìm hiểu về sự kiện Đức Phật đản sinh cho rằng giáo lý đạo Phật dạy vô ngã vị tha, không kiêu mạn; vậy tại sao khi vừa mới ra đời Đức Phật Thích Ca lại có tuyên bố hùng hồn như vậy?

Sư Phụ giảng giải: “Đó là một tuyên ngôn bất hủ và rất đúng. Xét về công hạnh, về chân đức, thật đức thì không ai bằng Ngài. Ngài tuyên bố như vậy không phải là kiêu mạn. Đức Phật xét thật sự về đức, về công hạnh của Ngài thì Ngài là tôn quý nhất, không ai bằng được Ngài; dù là chư Thiên, Phạm Thiên cũng không thể sánh bằng. Cho nên Ngài tuyên bố như vậy mà không phải hổ thẹn, điều đó là hoàn toàn đúng. Bất kỳ ai gặp Phật đều biết rằng mình không thể nào bằng Phật được. Cho nên lời tuyên bố này của Ngài là hoàn toàn xác đáng, xứng đáng. Ngài tuyên bố thế để cho chúng ta biết đường, biết chỗ tìm về quy hướng”.

Đức Phật Thích Ca ra đời với bản nguyện là cứu độ chúng sinh, là nơi cho chúng sinh quy hướng

Đức Phật Thích Ca ra đời với bản nguyện là cứu độ chúng sinh, là nơi cho chúng sinh quy hướng

Qua lời Sư Phụ giảng, chúng ta thấy được từng bước chân của Đức Phật Thích Ca khi đản sinh đều có ý nghĩa rất sâu sắc, cao thượng và cũng báo hiệu Ngài là bậc tối thượng, tối tôn không ai sánh bằng. Bên cạnh đó, để đại chúng hiểu rõ, Sư Phụ chia sẻ thêm về ý nghĩa của 7 bước hoa sen: “Bảy bước chân của Ngài cũng có ý nghĩa là Ngài đã đi qua hết cả lục đạo luân hồi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, loài người, A Tu La, quỷ thần, loài Trời, Ngài cũng vượt qua. Cho nên Ngài bước qua sáu bông hoa sen này, ý nghĩa rằng tất cả sáu cõi Ngài đều không còn sinh vào nữa. Nghĩa là Ngài đã ra khỏi lục đạo luân hồi và đứng ở bông hoa sen thứ bảy rồi. Chúng sinh còn trôi lăn trong lục đạo luân hồi nhưng Đức Phật đã đi qua lục đạo luân hồi, không còn ở trong Tam giới này nữa. Ngài đã tuyên bố: Ta là người đã bước ra khỏi Tam giới này và ta là tôn quý nhất vì không ai bước ra khỏi lục đạo luân hồi này”.

Qua lời giảng trên Sư Phụ về ý nghĩa 7 bước hoa sen khi Đức Phật đản sinh, chúng ta hiểu rằng đây là một sự kiện vi diệu mà chỉ ở bậc Giác Ngộ như Đức Phật mới có được. Mỗi bước chân trên hoa sen của Ngài đều mang ý nghĩa riêng biệt và tối thượng.

Vậy là một mùa Phật đản nữa sắp đến, mong nguyện ngày Khánh Đản sẽ được nhân rộng, tôn vinh và lan tỏa khắp muôn nơi; để ai ai cũng biết quay về nương tựa bóng cao cả của đấng Từ Phụ - Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đó sớm thoát khỏi luân hồi sinh tử đạt được an vui mãi mãi.

Hạnh Hoà

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Chuyển hóa bệnh tim bẩm sinh của con trai nhờ tu học Phật Pháp

Tin tức khác🞄 29/11/2021

Bác sĩ nói do cháu còn bé nên chưa thể can thiệp các biện pháp y học được, cứ đưa cháu về nhà theo dõi. Lúc ấy, chị Lan cảm giác cả thế giới như sập xuống, chị chỉ biết khóc…

Tin tức khác 🞄 29/11/2021

Bác sĩ nói do cháu còn bé nên chưa thể can thiệp các biện pháp y học được, cứ đưa cháu về nhà theo dõi. Lúc ấy, chị Lan cảm giác cả thế giới như sập xuống, chị chỉ biết khóc…

Phật sự công đức - Tháng 9, Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 25/11/2021

Với hạnh nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh” của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng không chỉ chú trọng, trưởng dưỡng tâm tri ân và đền ân; mà đối với các hoạt động an sinh xã hội

Hoạt động Phật sự 🞄 25/11/2021

Với hạnh nguyện “Trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sinh” của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng không chỉ chú trọng, trưởng dưỡng tâm tri ân và đền ân; mà đối với các hoạt động an sinh xã hội

Tuổi trẻ chúng con kính yêu Sư Phụ nhiều lắm!

Tin tức🞄 20/11/2021

Tất cả những việc làm thành tựu của chúng con ngày hôm nay đều nhờ ân giáo dưỡng của Sư Phụ. Bởi cho dù chúng con học giỏi những kiến thức bên ngoài nhưng lại không giỏi kiến thức

Tin tức 🞄 20/11/2021

Tất cả những việc làm thành tựu của chúng con ngày hôm nay đều nhờ ân giáo dưỡng của Sư Phụ. Bởi cho dù chúng con học giỏi những kiến thức bên ngoài nhưng lại không giỏi kiến thức

Phật tử chùa Ba Vàng hân hoan chúc mừng Sư Phụ  nhân dịp 20/11

Tin tức khác🞄 19/11/2021

Những lời tri ân chân thật và sâu lắng của các Phật tử đã nói lên những tâm tư, suy nghĩ và sự biết ơn sâu sắc của mình đến Sư Phụ. Nhờ ơn Sư Phụ cùng Tăng đoàn

Tin tức khác 🞄 19/11/2021

Những lời tri ân chân thật và sâu lắng của các Phật tử đã nói lên những tâm tư, suy nghĩ và sự biết ơn sâu sắc của mình đến Sư Phụ. Nhờ ơn Sư Phụ cùng Tăng đoàn

Trang nghiêm lễ cầu siêu chùa Ba Vàng ngày 14/10/Tân Sửu

Hoạt động Phật sự🞄 18/11/2021

Chương trình được phát trực tuyến trên trang truyền thông của nhà chùa để đại chúng có thể hướng tâm tham dự chương trình.

Hoạt động Phật sự 🞄 18/11/2021

Chương trình được phát trực tuyến trên trang truyền thông của nhà chùa để đại chúng có thể hướng tâm tham dự chương trình.

20/11: Phật tử chùa Ba Vàng đồng tâm tri ân tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - người Thầy khả kính

Tin tức khác🞄 18/11/2021

Nhân mùa Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - người Thầy sẵn sàng xả thân mạng vì hạnh phúc chúng sinh.

Tin tức khác 🞄 18/11/2021

Nhân mùa Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - người Thầy sẵn sàng xả thân mạng vì hạnh phúc chúng sinh.

Chùa Ba Vàng nhận thư cảm ơn của UB MTTQVN TP. Hồ Chí Minh về việc ủng hộ hơn 22 nghìn lon sữa Úc cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Từ thiện🞄 17/11/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, cùng Phật tử chùa Ba Vàng, nhóm thân hữu Sydney và Công ty sữa thương hiệu Nutrico - Australia đã ủng hộ 22 nghìn hộp sữa bột trị giá hơn 13 tỷ đồng

Từ thiện 🞄 17/11/2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, cùng Phật tử chùa Ba Vàng, nhóm thân hữu Sydney và Công ty sữa thương hiệu Nutrico - Australia đã ủng hộ 22 nghìn hộp sữa bột trị giá hơn 13 tỷ đồng

'Người đọc được tâm' - Pháp thoại ngày tu Bát Quan Trai giới 08/10/Tân Sửu

Hoạt động Phật sự🞄 14/11/2021

Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho chúng Tăng để chư Tăng tu tập, hoằng truyền Phật Pháp làm lợi ích quần sinh. Nếu mối quan hệ này được duy trì bền vững, sẽ giúp Phật Pháp

Hoạt động Phật sự 🞄 14/11/2021

Phật tử tại gia có bổn phận hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho chúng Tăng để chư Tăng tu tập, hoằng truyền Phật Pháp làm lợi ích quần sinh. Nếu mối quan hệ này được duy trì bền vững, sẽ giúp Phật Pháp

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN: Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Tin tức khác🞄 08/11/2021

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN, kính mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường đồng hành của Phật Pháp đối với dân tộc Việt Nam

Tin tức khác 🞄 08/11/2021

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN, kính mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường đồng hành của Phật Pháp đối với dân tộc Việt Nam

Người hiểu đạo là người biết làm giàu đạo đức và trí tuệ

Hoạt động Phật sự🞄 08/11/2021

Của cải, vật chất ở thế gian là tạm bợ, khi сhết đi chẳng mang được gì, chỉ có nghiệp là theo chúng ta. Người không chạy theo ngũ dục của thế gian, ít mong cầu vật chất

Hoạt động Phật sự 🞄 08/11/2021

Của cải, vật chất ở thế gian là tạm bợ, khi сhết đi chẳng mang được gì, chỉ có nghiệp là theo chúng ta. Người không chạy theo ngũ dục của thế gian, ít mong cầu vật chất

Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN: Nhìn lại sự đồng hành, gắn bó của Phật giáo Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước

Hoạt động Phật sự🞄 07/11/2021

40 năm về trước, ngày 07/11/1981, sự thành lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tạo nên mốc lịch sử trọng đại không chỉ đối với chư Tăng Ni, Phật tử

Hoạt động Phật sự 🞄 07/11/2021

40 năm về trước, ngày 07/11/1981, sự thành lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã tạo nên mốc lịch sử trọng đại không chỉ đối với chư Tăng Ni, Phật tử

Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh chúc mừng chùa Ba Vàng nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN

Hoạt động Phật sự🞄 07/11/2021

Sáng nay - ngày 07/11/2021, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Vũ Tất Bằng đã đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự 🞄 07/11/2021

Sáng nay - ngày 07/11/2021, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Vũ Tất Bằng đã đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN - Lãnh đạo chính quyền các phường TP. Uông Bí chúc mừng chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 07/11/2021

Đoàn lãnh đạo có bà Bùi Thị Kim Thủy - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố; ông Hoàng Trung Hiếu và ông Trần Quang Đông - Phó chủ tịch UBND phường Yên Thanh; ông Nguyễn Nhật Thủy - Đảng ủy viên

Hoạt động Phật sự 🞄 07/11/2021

Đoàn lãnh đạo có bà Bùi Thị Kim Thủy - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố; ông Hoàng Trung Hiếu và ông Trần Quang Đông - Phó chủ tịch UBND phường Yên Thanh; ông Nguyễn Nhật Thủy - Đảng ủy viên

Đoàn chủ tịch tỉnh Quảng Ninh thăm khu cách ly độc lập tại chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 06/11/2021

Chiều nay - ngày 06/11/2021, đoàn Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, làm việc và kiểm tra khu сáсh lу độc lập của chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự 🞄 06/11/2021

Chiều nay - ngày 06/11/2021, đoàn Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, làm việc và kiểm tra khu сáсh lу độc lập của chùa Ba Vàng

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN: Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh và UBMTTQ các tỉnh miền Đông đến thăm, chúc mừng chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 06/11/2021

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (7/11/1981 - 7/11/2021), đoàn lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh và UBMTTQ các tỉnh miền Đông đã đến thăm và gửi lời chúc mừng đến chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự 🞄 06/11/2021

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN (7/11/1981 - 7/11/2021), đoàn lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh và UBMTTQ các tỉnh miền Đông đã đến thăm và gửi lời chúc mừng đến chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng

2 điều người đệ tử Phật học được tử chim Venàhikà mái

Hoạt động Phật sự🞄 05/11/2021

Đối với hàng Рhật tử tại gia, nếu muốn giảm trừ phiền não, tăng trưởng hạnh phúc, an vui thì cần phải kiểm thúc thân tâm, tinh tấn thọ trì giới đức và 8 giới Bát Quan trai mà Đức Рhật đã dạy.

Hoạt động Phật sự 🞄 05/11/2021

Đối với hàng Рhật tử tại gia, nếu muốn giảm trừ phiền não, tăng trưởng hạnh phúc, an vui thì cần phải kiểm thúc thân tâm, tinh tấn thọ trì giới đức và 8 giới Bát Quan trai mà Đức Рhật đã dạy.

Phật sự công đức - Tháng 8, Tân Sửu | Chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 01/11/2021

Với hạnh nguyện "thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh" của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng không chỉ chú trọng tới sự tu tập, trưởng dưỡng tâm tri ân và đến ân; mà đối với các hoạt động an sinh xã hội,

Hoạt động Phật sự 🞄 01/11/2021

Với hạnh nguyện "thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh" của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng không chỉ chú trọng tới sự tu tập, trưởng dưỡng tâm tri ân và đến ân; mà đối với các hoạt động an sinh xã hội,

Chùa Ba Vàng trao gửi yêu thương tới miền Nam trong đại dịch COVID - 19

Từ thiện🞄 31/10/2021

Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã ủng hộ tới Tăng Ni các chùa, tự viện và bà con nhân dân miền Nam tại các tỉnh thành phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh...

Từ thiện 🞄 31/10/2021

Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã ủng hộ tới Tăng Ni các chùa, tự viện và bà con nhân dân miền Nam tại các tỉnh thành phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh...

Hạnh phúc vì sự xả thân cao quý cầu Vô thượng Bồ đề của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng

CLB Cúc Vàng🞄 30/10/2021

Nhưng đối với người Phật tử thì niềm hạnh phúc lớn nhất có lẽ là được tu tập, bảo hộ từ nơi Tam Bảo, từ nơi Tăng đoàn tu tập thanh tịnh, hòa hợp.

CLB Cúc Vàng 🞄 30/10/2021

Nhưng đối với người Phật tử thì niềm hạnh phúc lớn nhất có lẽ là được tu tập, bảo hộ từ nơi Tam Bảo, từ nơi Tăng đoàn tu tập thanh tịnh, hòa hợp.