trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Chương trình văn nghệ "Ca Mừng Đức Phật Thành Đạo" | Chùa Ba Vàng, ngày 08/12 Canh Tý
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Sáu, 22/01/2021

tức 10/12 Canh Tý

Học pháp thường kỳ

Học pháp thường kỳ

Các ngày tu học định kỳ hàng tháng tại Chùa: 8, 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch

Học pháp thường kỳ
Các ngày tu học định kỳ hàng tháng tại Chùa: 8, 14, 30 (29 tháng thiếu) âm lịch

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

12/01/2021

142 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo