trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Thứ Hai, 18/10/2021

tức 13/9 Tân Sửu

Tứ Thánh Tích và ý nghĩa chiêm bái Thánh Tích nơi đất Phật?

11/11/2019

Chia sẻ :

Bốn trú xứ này chính là tứ thánh tích hay còn gọi là tứ động tâm: nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển Pháp luân...

11/11/2019

Chia sẻ :

“Kính lạy Thế Tôn, bên tôn tượng Kim Thân của Ngài chúng con xót thương vô hạn, chúng con tự mình biết mình kém phước, nghiệp dày. Khi Thế Tôn tại thế thì chúng con còn trầm luân ở đâu không biết; đến nay chúng con được thân người thì Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Chúng con chỉ được thấy Thế Tôn qua giáo Pháp của Ngài. Thật thương thay cho chúng con nghiệp chướng sâu nặng. Chúng con nguyện nối chí của Ngài, quyết chí tu hành, tầm cầu Giác ngộ và nguyện đem ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng Ngài mang đến cho chúng con; để chúng con chuyển giao phổ độ khắp cho tất cả chúng sinh đều được Giác ngộ giải thoát”. Đây là những xúc cảm của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khi phái đoàn chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng hành hương về đất Phật chiêm bái tứ thánh tích, nơi gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử cung đón Sư Phụ cùng đại Tăng hành hương từ đất Phật trở về

Phật tử cung đón Sư Phụ cùng đại Tăng hành hương từ đất Phật trở về

Ngày 27/10/2019 (tức ngày 29/9 Kỷ Hợi) vừa qua, hàng ngàn Phật tử đã vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để đón mừng Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni trở về sau chuyến hành hương miền Đất Phật và nghe giảng Pháp thường kỳ. Trong thời Pháp thoại, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từ bi giảng giải cho hàng đệ tử hiểu về tứ thánh tích và ý nghĩa to lớn của việc chiêm bái tứ thánh tích.

Tại sao có tên gọi là tứ Thánh Tích?

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Ở đây, này các Tỳ-kheo! Chỗ Như Lai sinh ra - đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ-kheo! Chỗ Như Lai Giác ngộ Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác - đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ-kheo! Chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng - đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ-kheo! Chỗ Như Lai nhập Niết Bàn - đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Có bốn trú xứ này một tín nam khi nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt.” Thánh tích đầu tiên là vườn Lâm Tỳ Ni - nơi Đức Phật đản sinh, ngay khi lọt lòng mẹ Ngài đã bước đi 7 bước, mỗi bước đi đều có đóa hoa sen nâng đỡ bước chân Ngài. Thánh tích thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo - Bồ đề đạo tràng; là nơi Đức Phật ngồi thiền định suốt 49 ngày đêm dưới cội cây Bồ đề, bên cạnh dòng sông Ni Liên Thiền. Thánh tích thứ ba là nơi đầu tiên Đức Phật chuyển Pháp luân - thuyết Pháp lần đầu tiên cho 5 anh em ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. Thánh tích thứ tư là Câu Thi Na - nơi Đức Phật nhập Niết Bàn.

Vườn Lâm Tỳ Ni - Nơi Đức Phật đản sinh

Vườn Lâm Tỳ Ni - Nơi Đức Phật đản sinh

Cột trụ đá vua A Dục xây dựng đánh dấu nơi Đức Phật đản sinh

Cột trụ đá vua A Dục xây dựng đánh dấu nơi Đức Phật đản sinh

Bốn trú xứ này chính là tứ thánh tích hay còn gọi là tứ động tâm: nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển Pháp luân và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đến với các thánh tích này, mỗi người phải sinh cho mình niềm xúc cảm thật mãnh liệt. Đó là kết quả của việc tư duy và thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn; thực hành để thấy rõ ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp mang lợi ích Giác ngộ, giải thoát cho tất cả chúng sinh. Như vậy, khi được chiêm bái tứ thánh tích mới thật sự khởi lên tâm xúc động chân thật nhất. Còn ngược lại, đối với việc làm và giáo Pháp của Đức Phật mà hời hợt, không lắng nghe, học hỏi và thực hành thì dù có đặt chân đến những nơi này cũng không dễ gì cảm nhận được sự cao quý đó.

Tháp Bồ Đề Đạo Tràng - Nơi Đức Phật thành Đạo

Tháp Bồ Đề Đạo Tràng - Nơi Đức Phật thành Đạo

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng chụp ảnh tại Vườn Lộc Uyển - Nơi Đức Phật thuyết Pháp cho 5 anh em Ông Kiều Trần Như

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng chụp ảnh tại Vườn Lộc Uyển - Nơi Đức Phật thuyết Pháp cho 5 anh em Ông Kiều Trần Như

Tăng đoàn chùa Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm tại Đất Phật

Tăng đoàn chùa Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm tại Đất Phật

Sư Phụ từ bi chia sẻ: “Bản thân Thầy khi sang đất Phật thăm tứ thánh tích, dù đến bây giờ là gần 10 lần nhưng lần nào cũng vậy, tâm Thầy luôn tràn đầy xúc cảm. Thầy rất lưu luyến, rất xúc động. Trong chuyến đi, các chư Tăng, chư Ni cũng thế, có những người cũng không cầm được những dòng nước mắt”. Đây là những cảm xúc kính quý, chân thật trước trí tuệ và hạnh nguyện vĩ đại của Đức Thế Tôn - bậc Toàn Giác cao quý. Tình cảm này không chỉ giúp những người con Phật khởi tâm tri ân sâu sắc đến Ngài mà còn giúp cho mỗi người có thêm được nhiều căn lành để vững bước trên con đường tu tập. Ngoài ra cũng có những người vì nhân duyên đặc biệt tiền kiếp đã gắn bó với Phật Pháp, có công đức phụng sự, hộ Pháp nên hiện tại kiếp này, khi đến thánh tích tự dâng trào xúc cảm đặc biệt như vậy. Qua đó, Sư Phụ cũng không quên căn dặn các Phật tử nỗ lực, tinh tấn tu học, tăng trưởng đạo Pháp để dâng lên niềm tri ân Đức Phật.

Ý nghĩa của việc chiêm bái tứ Thánh Tích

Đức Phật dạy: “Những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín, hoan hỷ. Thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên”. Niềm hỷ lạc, hạnh phúc, kính tín khi chiêm bái tứ thánh tính là một thiện tâm vô cùng tốt đẹp. Đây chính là mảnh đất màu mỡ giúp nảy nở thêm thật nhiều hạt giống thiện lành tươi tốt hơn nữa.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ cùng đại chúng trong buổi giảng Pháp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ cùng đại chúng trong buổi giảng Pháp

Nếu ai đi chiêm bái thánh tích với tâm thâm tín thật lòng, yêu kính Tam Bảo, yêu quý Đức Thế Tôn thì chính mình sẽ được cảm nhận sự rung động thân tâm mang lại hạnh phúc to lớn. Đức Phật là bậc đại Giác ngộ, bậc vô nhiễm tối tôn, tối thượng. Chính vì vậy, nếu ai sinh ra sự xúc động, yêu kính Ngài thì chính người đó được tiêu đi những tội nghiệp, tăng trưởng phước lành.
Sư Phụ chia sẻ: “Lần đầu đến Câu Thi Na - nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, Sư Phụ đã không cầm được nước mắt bởi sự yêu kính Đức Thế Tôn với lòng biết ơn vô cùng sâu nặng”. Một giọt nước mắt khi đến thăm thánh tích cũng tiêu trừ được cho các Phật tử biết bao nhiêu tội lỗi. Đồng thời, thiện căn từ đó được tăng trưởng, giúp ích cho việc tu tập. Những ai chưa đủ nhân duyên để về thăm đất Phật, khi xem được những hình ảnh thiêng liêng nơi tứ thánh tích mà khởi tâm hoan hỷ, cung kính, biết ơn Ngài thì cũng có thể sinh về nơi cảnh giới an lành, hạnh phúc. Qua lời dạy của Sư Phụ, hàng đệ tử xuất gia và tại gia nhận thấy rằng mình luôn có một mảnh đất tâm linh để trở về. Nơi ấy đã sinh ra vị Cha lành của khắp chúng sinh; ánh sáng đạo Pháp chân lý từ đây đã chiếu soi đến tất cả muôn loài, giúp chúng sinh được Giác ngộ phát tâm tu tập cầu thoát khổ đau.

Phật tử xúc động khi được chiêm ngưỡng 4 thánh tích tại đất Phật

Phật tử xúc động khi được chiêm ngưỡng 4 thánh tích tại đất Phật

Phật tử chắp tay thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và phát nguyện sẽ chân thật tu hành, xứng đáng là con của Đức Như Lai

Phật tử chắp tay thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và phát nguyện sẽ chân thật tu hành, xứng đáng là con của Đức Như Lai

Trong chuyến hành hương về miền đất Phật, tại nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, Sư Phụ đã có lời thành kính dâng lên Ngài: “Kính lạy Thế Tôn, bên tôn tượng Kim Thân của Ngài chúng con xót thương vô hạn, chúng con tự mình biết mình kém phước, nghiệp dày. Khi Thế Tôn tại thế thì chúng con còn trầm luân ở đâu không biết; đến nay chúng con được thân người thì Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Chúng con chỉ được thấy Thế Tôn qua giáo Pháp của Ngài. Thật thương thay cho chúng con nghiệp chướng sâu nặng. Chúng con nguyện nối chí của Ngài, quyết chí tu hành, tầm cầu Giác ngộ và nguyện đem ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng Ngài mang đến cho chúng con; để chúng con chuyển giao phổ độ khắp cho tất cả chúng sinh đều được Giác ngộ giải thoát”.

Hiện nay, tứ thánh tích vẫn còn hiện diện, đây là phúc lành vô giá cho thế gian. Những ai đủ duyên đến chiêm bái thánh tích hay xem qua các hình ảnh cũng hãy luôn hằng ghi nhớ, biết ơn, khởi được xúc cảm mãnh liệt. Để có được những tâm niệm ấy, hàng đệ tử Phật xuất gia và tại gia phải chăm chỉ tu học, thực hành lời Phật dạy để thấy được giá trị cao quý của Đức Thế Tôn. Đó mới là một người con Phật chân chính.

Hạnh Liên 

Xem thêm: Pháp Thoại Ý Nghĩa Nơi Đức Phật Đản Sinh

Xem thêm: Những Chứng Tích Lịch Sử Khẳng Định Đức Phật Có Thật

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh