trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ trời Đế Thích" - câu 206 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Năm, 28/01/2021

tức 16/12 Canh Tý

Tứ Thánh Tích Và Ý Nghĩa Chiêm Bái Thánh Tích Nơi Đất Phật?

Chia sẻ :

Chia sẻ :

“Kính lạy Thế Tôn, bên tôn tượng Kim Thân của Ngài chúng con xót thương vô hạn, chúng con tự mình biết mình kém phước, nghiệp dày. Khi Thế Tôn tại thế thì chúng con còn trầm luân ở đâu không biết; đến nay chúng con được thân người thì Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Chúng con chỉ được thấy Thế Tôn qua giáo Pháp của Ngài. Thật thương thay cho chúng con nghiệp chướng sâu nặng. Chúng con nguyện nối chí của Ngài, quyết chí tu hành, tầm cầu Giác ngộ và nguyện đem ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng Ngài mang đến cho chúng con; để chúng con chuyển giao phổ độ khắp cho tất cả chúng sinh đều được Giác ngộ giải thoát”. Đây là những xúc cảm của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khi phái đoàn chư Tăng, Ni chùa Ba Vàng hành hương về đất Phật chiêm bái tứ thánh tích, nơi gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phật tử cung đón Sư Phụ cùng đại Tăng hành hương từ đất Phật trở về

Phật tử cung đón Sư Phụ cùng đại Tăng hành hương từ đất Phật trở về

Ngày 27/10/2019 (tức ngày 29/9 Kỷ Hợi) vừa qua, hàng ngàn Phật tử đã vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để đón mừng Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni trở về sau chuyến hành hương miền Đất Phật và nghe giảng Pháp thường kỳ. Trong thời Pháp thoại, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã từ bi giảng giải cho hàng đệ tử hiểu về tứ thánh tích và ý nghĩa to lớn của việc chiêm bái tứ thánh tích.

Tại Sao Có Tên Gọi Là Tứ Thánh Tích?

Trong kinh, Đức Phật dạy: “Ở đây, này các Tỳ-kheo! Chỗ Như Lai sinh ra - đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ-kheo! Chỗ Như Lai Giác ngộ Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác - đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ-kheo! Chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng - đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Ở đây, này các Tỳ-kheo! Chỗ Như Lai nhập Niết Bàn - đây là trú xứ khi một tín nam nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt. Có bốn trú xứ này một tín nam khi nhìn thấy cần phải xúc động mãnh liệt.” Thánh tích đầu tiên là vườn Lâm Tỳ Ni - nơi Đức Phật đản sinh, ngay khi lọt lòng mẹ Ngài đã bước đi 7 bước, mỗi bước đi đều có đóa hoa sen nâng đỡ bước chân Ngài. Thánh tích thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo - Bồ đề đạo tràng; là nơi Đức Phật ngồi thiền định suốt 49 ngày đêm dưới cội cây Bồ đề, bên cạnh dòng sông Ni Liên Thiền. Thánh tích thứ ba là nơi đầu tiên Đức Phật chuyển Pháp luân - thuyết Pháp lần đầu tiên cho 5 anh em ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển. Thánh tích thứ tư là Câu Thi Na - nơi Đức Phật nhập Niết Bàn.

Vườn Lâm Tỳ Ni - Nơi Đức Phật đản sinh

Vườn Lâm Tỳ Ni - Nơi Đức Phật đản sinh

Cột trụ đá vua A Dục xây dựng đánh dấu nơi Đức Phật đản sinh

Cột trụ đá vua A Dục xây dựng đánh dấu nơi Đức Phật đản sinh

Bốn trú xứ này chính là tứ thánh tích hay còn gọi là tứ động tâm: nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển Pháp luân và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đến với các thánh tích này, mỗi người phải sinh cho mình niềm xúc cảm thật mãnh liệt. Đó là kết quả của việc tư duy và thực hành lời dạy của Đức Thế Tôn; thực hành để thấy rõ ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp mang lợi ích Giác ngộ, giải thoát cho tất cả chúng sinh. Như vậy, khi được chiêm bái tứ thánh tích mới thật sự khởi lên tâm xúc động chân thật nhất. Còn ngược lại, đối với việc làm và giáo Pháp của Đức Phật mà hời hợt, không lắng nghe, học hỏi và thực hành thì dù có đặt chân đến những nơi này cũng không dễ gì cảm nhận được sự cao quý đó.

Tháp Bồ Đề Đạo Tràng - Nơi Đức Phật thành Đạo

Tháp Bồ Đề Đạo Tràng - Nơi Đức Phật thành Đạo

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng chụp ảnh tại Vườn Lộc Uyển - Nơi Đức Phật thuyết Pháp cho 5 anh em Ông Kiều Trần Như

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng chụp ảnh tại Vườn Lộc Uyển - Nơi Đức Phật thuyết Pháp cho 5 anh em Ông Kiều Trần Như

Tăng đoàn chùa Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm tại Đất Phật

Tăng đoàn chùa Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm tại Đất Phật

Sư Phụ từ bi chia sẻ: “Bản thân Thầy khi sang đất Phật thăm tứ thánh tích, dù đến bây giờ là gần 10 lần nhưng lần nào cũng vậy, tâm Thầy luôn tràn đầy xúc cảm. Thầy rất lưu luyến, rất xúc động. Trong chuyến đi, các chư Tăng, chư Ni cũng thế, có những người cũng không cầm được những dòng nước mắt”. Đây là những cảm xúc kính quý, chân thật trước trí tuệ và hạnh nguyện vĩ đại của Đức Thế Tôn - bậc Toàn Giác cao quý. Tình cảm này không chỉ giúp những người con Phật khởi tâm tri ân sâu sắc đến Ngài mà còn giúp cho mỗi người có thêm được nhiều căn lành để vững bước trên con đường tu tập. Ngoài ra cũng có những người vì nhân duyên đặc biệt tiền kiếp đã gắn bó với Phật Pháp, có công đức phụng sự, hộ Pháp nên hiện tại kiếp này, khi đến thánh tích tự dâng trào xúc cảm đặc biệt như vậy. Qua đó, Sư Phụ cũng không quên căn dặn các Phật tử nỗ lực, tinh tấn tu học, tăng trưởng đạo Pháp để dâng lên niềm tri ân Đức Phật.

Ý Nghĩa Của Việc Chiêm Bái Tứ Thánh Tích

Đức Phật dạy: “Những ai trong khi chiêm bái những thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín, hoan hỷ. Thời những vị ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên”. Niềm hỷ lạc, hạnh phúc, kính tín khi chiêm bái tứ thánh tính là một thiện tâm vô cùng tốt đẹp. Đây chính là mảnh đất màu mỡ giúp nảy nở thêm thật nhiều hạt giống thiện lành tươi tốt hơn nữa.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ cùng đại chúng trong buổi giảng Pháp

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ cùng đại chúng trong buổi giảng Pháp

Nếu ai đi chiêm bái thánh tích với tâm thâm tín thật lòng, yêu kính Tam Bảo, yêu quý Đức Thế Tôn thì chính mình sẽ được cảm nhận sự rung động thân tâm mang lại hạnh phúc to lớn. Đức Phật là bậc đại Giác ngộ, bậc vô nhiễm tối tôn, tối thượng. Chính vì vậy, nếu ai sinh ra sự xúc động, yêu kính Ngài thì chính người đó được tiêu đi những tội nghiệp, tăng trưởng phước lành.
Sư Phụ chia sẻ: “Lần đầu đến Câu Thi Na - nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, Sư Phụ đã không cầm được nước mắt bởi sự yêu kính Đức Thế Tôn với lòng biết ơn vô cùng sâu nặng”. Một giọt nước mắt khi đến thăm thánh tích cũng tiêu trừ được cho các Phật tử biết bao nhiêu tội lỗi. Đồng thời, thiện căn từ đó được tăng trưởng, giúp ích cho việc tu tập. Những ai chưa đủ nhân duyên để về thăm đất Phật, khi xem được những hình ảnh thiêng liêng nơi tứ thánh tích mà khởi tâm hoan hỷ, cung kính, biết ơn Ngài thì cũng có thể sinh về nơi cảnh giới an lành, hạnh phúc. Qua lời dạy của Sư Phụ, hàng đệ tử xuất gia và tại gia nhận thấy rằng mình luôn có một mảnh đất tâm linh để trở về. Nơi ấy đã sinh ra vị Cha lành của khắp chúng sinh; ánh sáng đạo Pháp chân lý từ đây đã chiếu soi đến tất cả muôn loài, giúp chúng sinh được Giác ngộ phát tâm tu tập cầu thoát khổ đau.

Phật tử xúc động khi được chiêm ngưỡng 4 thánh tích tại đất Phật

Phật tử xúc động khi được chiêm ngưỡng 4 thánh tích tại đất Phật

Phật tử chắp tay thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và phát nguyện sẽ chân thật tu hành, xứng đáng là con của Đức Như Lai

Phật tử chắp tay thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và phát nguyện sẽ chân thật tu hành, xứng đáng là con của Đức Như Lai

Trong chuyến hành hương về miền đất Phật, tại nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, Sư Phụ đã có lời thành kính dâng lên Ngài: “Kính lạy Thế Tôn, bên tôn tượng Kim Thân của Ngài chúng con xót thương vô hạn, chúng con tự mình biết mình kém phước, nghiệp dày. Khi Thế Tôn tại thế thì chúng con còn trầm luân ở đâu không biết; đến nay chúng con được thân người thì Thế Tôn đã nhập Niết Bàn. Chúng con chỉ được thấy Thế Tôn qua giáo Pháp của Ngài. Thật thương thay cho chúng con nghiệp chướng sâu nặng. Chúng con nguyện nối chí của Ngài, quyết chí tu hành, tầm cầu Giác ngộ và nguyện đem ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng Ngài mang đến cho chúng con; để chúng con chuyển giao phổ độ khắp cho tất cả chúng sinh đều được Giác ngộ giải thoát”.

Hiện nay, tứ thánh tích vẫn còn hiện diện, đây là phúc lành vô giá cho thế gian. Những ai đủ duyên đến chiêm bái thánh tích hay xem qua các hình ảnh cũng hãy luôn hằng ghi nhớ, biết ơn, khởi được xúc cảm mãnh liệt. Để có được những tâm niệm ấy, hàng đệ tử Phật xuất gia và tại gia phải chăm chỉ tu học, thực hành lời Phật dạy để thấy được giá trị cao quý của Đức Thế Tôn. Đó mới là một người con Phật chân chính.

Hạnh Liên 

Xem thêm: Pháp Thoại Ý Nghĩa Nơi Đức Phật Đản Sinh

Xem thêm: Những Chứng Tích Lịch Sử Khẳng Định Đức Phật Có Thật

Chia sẻ :
Chia sẻ :

Xem thêm

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 14/12/Canh Tý

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 14/12/Canh Tý

Thông Báo🞄 26/01/2021

Thông báo chương trình trực tuyến Ngày 14/12/Canh Tý (tức 26/01/2021)...

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 14/12/Canh Tý

Thông Báo 🞄 26/01/2021

Thông báo chương trình trực tuyến Ngày 14/12/Canh Tý (tức 26/01/2021)...

Nghi lễ khai đàn tụng kinh cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sĩ - Phật tử chùa Ba Vàng thực hành báo tứ trọng ân

Nghi lễ khai đàn tụng kinh cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sĩ - Phật tử chùa Ba Vàng thực hành báo tứ trọng ân

Hoạt động phật sự🞄 24/01/2021

Ngày 10/12/Canh Tý (tức ngày 22/01/2021), các Phật tử trong CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa hiện đang tu tập cấm túc tại chùa đã bạch thỉnh trên Sư Phụ và Đại Tăng xin phép làm lễ chẩn tế, cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ...

Nghi lễ khai đàn tụng kinh cầu siêu anh linh Anh hùng Liệt sĩ - Phật tử chùa Ba Vàng thực hành báo tứ trọng ân

Hoạt động phật sự 🞄 24/01/2021

Ngày 10/12/Canh Tý (tức ngày 22/01/2021), các Phật tử trong CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa hiện đang tu tập cấm túc tại chùa đã bạch thỉnh trên Sư Phụ và Đại Tăng xin phép làm lễ chẩn tế, cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ...

Đêm 'Ca mừng Đức Phật thành đạo' rực sáng tâm tri ân

Đêm "Ca mừng Đức Phật thành đạo" rực sáng tâm tri ân

Hoạt động phật sự🞄 24/01/2021

Ngày 08/12/Canh Tý được sự hứa khả trên Sư Phụ, hàng Phật tử hiện đang tu tập, cấm túc tại chùa đại diện cho hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng tổ chức chương trình "Ca mừng Đức Phật thành đạo"...

Đêm "Ca mừng Đức Phật thành đạo" rực sáng tâm tri ân

Hoạt động phật sự 🞄 24/01/2021

Ngày 08/12/Canh Tý được sự hứa khả trên Sư Phụ, hàng Phật tử hiện đang tu tập, cấm túc tại chùa đại diện cho hàng vạn Phật tử chùa Ba Vàng tổ chức chương trình "Ca mừng Đức Phật thành đạo"...

Trưởng, phó các đạo tràng tham gia buổi tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020

Trưởng, phó các đạo tràng tham gia buổi tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020

Hoạt động phật sự🞄 23/01/2021

Sáng ngày 20/01/2021, Trưởng phó các đạo tràng đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã vân tập đông đủ về chùa để có buổi họp tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2021...

Trưởng, phó các đạo tràng tham gia buổi tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020

Hoạt động phật sự 🞄 23/01/2021

Sáng ngày 20/01/2021, Trưởng phó các đạo tràng đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã vân tập đông đủ về chùa để có buổi họp tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2021...

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, Phật tử chùa Ba Vàng dũng mãnh phát tâm Bồ đề

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, Phật tử chùa Ba Vàng dũng mãnh phát tâm Bồ đề

Hoạt động phật sự🞄 23/01/2021

Ngày 08/12/Canh Tý, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa hiện đang tu tập cấm túc tại chùa đã cầu thỉnh trên Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho các Phật tử được phát đại nguyện Bồ Đề...

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, Phật tử chùa Ba Vàng dũng mãnh phát tâm Bồ đề

Hoạt động phật sự 🞄 23/01/2021

Ngày 08/12/Canh Tý, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa hiện đang tu tập cấm túc tại chùa đã cầu thỉnh trên Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho các Phật tử được phát đại nguyện Bồ Đề...

Tri ân Đức Thế Tôn - Tứ chúng Ba Vàng tinh tấn tu hành cầu giải thoát

Tri ân Đức Thế Tôn - Tứ chúng Ba Vàng tinh tấn tu hành cầu giải thoát

Hoạt động phật sự🞄 19/01/2021

Tối ngày 08/12/Kỷ Hợi, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã vì hàng hậu học tổ chức đêm Thiền mừng ngày Phật thành đạo để hàng đệ tử được thực hành giáo Pháp giải thoát và quán niệm về ân đức của Đức Thế Tôn...

Tri ân Đức Thế Tôn - Tứ chúng Ba Vàng tinh tấn tu hành cầu giải thoát

Hoạt động phật sự 🞄 19/01/2021

Tối ngày 08/12/Kỷ Hợi, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã vì hàng hậu học tổ chức đêm Thiền mừng ngày Phật thành đạo để hàng đệ tử được thực hành giáo Pháp giải thoát và quán niệm về ân đức của Đức Thế Tôn...

Rực sáng ngọn nến trong đêm mừng ngày Đức Phật thành đạo

Rực sáng ngọn nến trong đêm mừng ngày Đức Phật thành đạo

Hoạt động phật sự🞄 18/01/2021

Hàng ngàn ánh nến lung linh được nâng trên tay của chư Tăng và Phật tử để dâng lên cúng dường Đức Phật trong Đêm thiền mừng ngày Ngài thành Đạo. Những ánh nến như tượng trưng cho sự từ bi và trí tuệ của Đức Phật...

Rực sáng ngọn nến trong đêm mừng ngày Đức Phật thành đạo

Hoạt động phật sự 🞄 18/01/2021

Hàng ngàn ánh nến lung linh được nâng trên tay của chư Tăng và Phật tử để dâng lên cúng dường Đức Phật trong Đêm thiền mừng ngày Ngài thành Đạo. Những ánh nến như tượng trưng cho sự từ bi và trí tuệ của Đức Phật...

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

Hoạt động phật sự🞄 13/01/2021

Trải qua 7 tuần lễ, ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49 Ngài đã lần lượt chứng đắc Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh và trở thành bậc Chính đẳng Chính giác với danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni...

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

Hoạt động phật sự 🞄 13/01/2021

Trải qua 7 tuần lễ, ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49 Ngài đã lần lượt chứng đắc Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh và trở thành bậc Chính đẳng Chính giác với danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Hoạt động phật sự🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

Các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống kính dâng Sư Phụ lẵng hoa tươi thắm

Hoạt động phật sự 🞄 05/01/2021

Lần thứ hai về chùa, các thành viên Trung tâm Nghị Lực Sống đã dâng lẵng hoa thơm cúng dường Tam Bảo, cúng dường Sư Phụ để thể hiện tấm lòng kính quý của mình...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Hoạt động phật sự🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Hoạt động phật sự 🞄 04/01/2021

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Hoạt động phật sự🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ mặt trăng

Hoạt động phật sự 🞄 03/01/2021

Ngày 14 /11/Canh Tý (tức 27/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 204: “Bài học từ mặt trăng” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

Trang nghiêm đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

Trang nghiêm đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

Hoạt động phật sự🞄 02/01/2021

Sáng ngày 25/12/2020, tại Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh – chùa Trình Yên Tử, Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI chính thức khai mạc...

Trang nghiêm đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

Hoạt động phật sự 🞄 02/01/2021

Sáng ngày 25/12/2020, tại Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh – chùa Trình Yên Tử, Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI chính thức khai mạc...

Đoàn Học viện Tài Chính lần đầu về thăm chùa Ba Vàng

Đoàn Học viện Tài Chính lần đầu về thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 30/12/2020

Vào ngày 27/12/2020 (tức 14/11/Canh Tý), PGS.TS Thịnh Văn Vinh - Phó trưởng Khoa kế toán - Trưởng bộ môn kiểm toán Học viện Tài Chính cùng các cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Tài Chính đã về chùa Ba Vàng tham quan, dâng hương, lễ Phật...

Đoàn Học viện Tài Chính lần đầu về thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự 🞄 30/12/2020

Vào ngày 27/12/2020 (tức 14/11/Canh Tý), PGS.TS Thịnh Văn Vinh - Phó trưởng Khoa kế toán - Trưởng bộ môn kiểm toán Học viện Tài Chính cùng các cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Tài Chính đã về chùa Ba Vàng tham quan, dâng hương, lễ Phật...

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đến thăm và tìm hiểu Phật Pháp tại chùa Ba Vàng

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đến thăm và tìm hiểu Phật Pháp tại chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 26/12/2020

Ngày 10/11/Canh Tý (tức 23/12/2020), Công ty cổ phần Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đã có dịp về tham quan, lễ Phật tại ngôi già lam Ba Vàng...

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đến thăm và tìm hiểu Phật Pháp tại chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự 🞄 26/12/2020

Ngày 10/11/Canh Tý (tức 23/12/2020), Công ty cổ phần Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đã có dịp về tham quan, lễ Phật tại ngôi già lam Ba Vàng...

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...”

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...”

Bài viết🞄 09/12/2020

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...” - Nguyễn Xuân Ngọc, thành viên đoàn Trung tâm Nghị Lực Sống chia sẻ lần đầu tiên đến chùa Ba Vàng

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...”

Bài viết 🞄 09/12/2020

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...” - Nguyễn Xuân Ngọc, thành viên đoàn Trung tâm Nghị Lực Sống chia sẻ lần đầu tiên đến chùa Ba Vàng

Buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa của các em học sinh trường Tiểu học Yên Thọ - Quảng Ninh

Buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa của các em học sinh trường Tiểu học Yên Thọ - Quảng Ninh

Hoạt động phật sự🞄 06/12/2020

Cán bộ giáo viên và phụ huynh trường Tiểu học Yên Thọ (Quảng Ninh) phối hợp với Trung tâm kỹ năng sống Maxx Viet đã tổ chức cho các em học sinh...

Buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa của các em học sinh trường Tiểu học Yên Thọ - Quảng Ninh

Hoạt động phật sự 🞄 06/12/2020

Cán bộ giáo viên và phụ huynh trường Tiểu học Yên Thọ (Quảng Ninh) phối hợp với Trung tâm kỹ năng sống Maxx Viet đã tổ chức cho các em học sinh...

Gần 400 học sinh Trường THCS Tràng An (Đông Triều) về chùa Ba Vàng sinh hoạt ngoại khóa

Gần 400 học sinh Trường THCS Tràng An (Đông Triều) về chùa Ba Vàng sinh hoạt ngoại khóa

Hoạt động phật sự🞄 04/12/2020

Ngày 27/11/2020 vừa qua, cán bộ giáo viên trường THCS Tràng An (Đông Triều) đã tổ chức cho gần 400 em học sinh về chùa Ba Vàng tham gia...

Gần 400 học sinh Trường THCS Tràng An (Đông Triều) về chùa Ba Vàng sinh hoạt ngoại khóa

Hoạt động phật sự 🞄 04/12/2020

Ngày 27/11/2020 vừa qua, cán bộ giáo viên trường THCS Tràng An (Đông Triều) đã tổ chức cho gần 400 em học sinh về chùa Ba Vàng tham gia...

Thầy và trò trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh đã có buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa tại chùa Ba Vàng

Thầy và trò trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh đã có buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa tại chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 28/11/2020

Ngày 28/11/2020 các cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng hơn 1000 học sinh trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh...

Thầy và trò trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh đã có buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa tại chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự 🞄 28/11/2020

Ngày 28/11/2020 các cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng hơn 1000 học sinh trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh...