Chúng tôi đã ở nhà!

Dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh và diễn biến phức tạp. Tổ quốc đang dồn hết trí lực, tâm sức để bảo vệ người dân. Là một người Phật tử chùa Ba Vàng, chúng ta sẽ làm gì khi Tổ quốc cần?
Theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự khuyến tấn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về việc các Phật tử Chùa Ba Vàng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung hãy ở nhà, hạn chế ra ngoài thì các Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng tập tu Lục Hòa – Chùa Ba Vàng đã chấp hành tốt và đã ở nhà. Việc ở nhà hạn chế tiếp xúc nơi công cộng sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng.

Chúng tôi - những Phật tử đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã ở nhà vì bản thân và vì mọi người

Chúng tôi – những Phật tử đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã ở nhà vì bản thân và vì mọi người

Hãy chung tay cùng đất nước vượt qua dịch bệnh COVID-19 này! Việt Nam quyết thắng đại dịch!

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top