Những Trái Tim Nhiệm Màu – Nhạc Sĩ Nam Chung

“Cơn mưa bất chợt của đêm mùa hè năm ấy
Đã khiến tôi nhận ra những người hùng. Thầm lặng luôn đứng phía sau ánh hào quang ấy của chúng tôi…”

Những cơn mưa bất chợt của mùa hạ đã khiến cho các bạn khóa sinh Khóa Tu Mùa Hè không khỏi xúc động trước sự hy sinh thầm lặng của những bóng huỳnh y ướt đẫm trong đêm. 7 ngày tu học là 7 ngày các bạn được nhận tình yêu thương vô bờ đến từ “Những Trái Tim Nhiệm Màu”.

Và đó cũng chính là những ký ức, là kỷ niệm đẹp của tất cả các bạn khóa sinh.

(Lưu hành nội bộ)

Link to map Back top top