trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Chủ Nhật, 28/11/2021

tức 24/10 Tân Sửu

Người tham cầu lợi dưỡng khó thực hành được pháp giải thoát

06/02/2020

Chia sẻ :

“Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo

06/02/2020

Chia sẻ :

“Năm dục là tai họa, thân dẫu ở cõi tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người xuất gia, luôn giữ đạo trong sạch, thực hành hạnh thanh tịnh, từ bi với tất cả”. - Trích điều giác ngộ thứ 7 - kinh Bát đại Nhân giác.
Tài dục (tiền tài, của cải) là một trong ngũ dục cản trở con đường tiến đạo của người tu. Tiền là phương tiện để nuôi sống thân thể, nhưng nếu đắm nhiễm thì tiền là tai họa khiến chúng sinh chịu khổ đau. Người xuất gia không tìm hạnh phúc nơi vật chất, mà xoay về nội tâm, tìm hạnh phúc nơi chính bản tâm của mình.

1. Đi tu là sửa tâm của chính mình

Sư Phụ giảng giải: “Người xuất gia chỉ cần chân thật giữ giới, thực hành giáo Pháp của Phật, cũng đủ đền ơn Tam Bảo, đền ơn chúng sinh, là ruộng phước điền quý báu cho chúng sinh”. Từ thời Đức Phật còn tại thế, xuất gia là tự nguyện, tự giác. Xuất gia là chấp nhận bước vào trận chiến với chính tâm mình. Đó là cuộc chiến giữa một bên là nhiều đời nhiều kiếp của tham dục, vô minh, ái luyến và một bên là chí nguyện cầu đạo Bồ Đề. Lại nữa, người xuất gia phải rời xa gia đình theo thầy tu học. Những cám dỗ, thú vui đời thường, những tình cảm riêng tư, nỗi nhớ gia đình, bạn bè; người xuất gia đều phải thực hành Pháp để vượt qua.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp cho các đệ tử ở trong rừng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp cho các đệ tử ở trong rừng

Người xuất gia phải luôn quán niệm về Pháp, khắc ghi và thực hành lời dạy của Đức Phật để chiến đấu với những ràng buộc trong tâm. Tu hành là gian khổ, vất vả, đời sống tu hành không bao giờ yên ả, sẽ gặp nhiều gian truân, nghịch cảnh để từ đó tiến tu, viên thành đạo quả. Nếu cuộc đời tu hành yên bình quá, người tu dễ giải đãi, buông lung, gặp chuyện khó khăn có thể thối tâm Bồ Đề. Người xuất gia phải vượt qua được những khổ ải, ngoại cảnh bên ngoài, nỗ lực tinh tấn cho đến ngày thành đạo. Vậy nên, chúng ta thấy con đường xuất gia vô cùng gian nan, vất vả nhưng đầy cao quý.

>>> Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm tròn hiếu đạo

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực tập tu tập sống trong rừng, viễn ly với các dục lạc

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực tập tu tập sống trong rừng, viễn ly với các dục lạc

2. Đắm nhiễm lợi dưỡng khó thực hành được pháp giải thoát

Quay ngược dòng thời gian hơn 2600 năm trước, Thái tử Tất Đạt Đa đã bỏ cung vàng điện ngọc đi tìm con đường giác ngộ. Đối với Ngài, tất cả những của cải vật chất đều không mang lại sự hạnh phúc. Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng vậy, Ngài không ưa đắm ngôi vua quyền quý, không ưa đắm ngũ dục thế gian mà chỉ một lòng vì lý tưởng xuất gia cầu đạo.

Bậc xuất gia phạm hạnh xa lìa nơi ồn ào náo nhiệt, ẩn cư trong rừng sâu

Bậc xuất gia phạm hạnh xa lìa nơi ồn ào náo nhiệt, ẩn cư trong rừng sâu

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực tập ngày ăn 1 bữa tối ngủ trong rừng

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực tập ngày ăn 1 bữa tối ngủ trong rừng

Trong kinh Phật dạy, ngũ dục không phải là tội lỗi mà là chướng đạo. Đứng đầu của ngũ dục là tiền của, vật chất. Nếu người tu tham đắm vào vật chất sẽ bị chướng ngại trên con đường đạo. Tài dục mang đến hỷ lạc ngắn ngủi, tạm thời, không bền vững. Do đó, người có ý định đi tu để kiếm tiền, để mong cầu lợi dưỡng thì không bao giờ tiến đạo được. Sư Phụ từng giảng giải: “Những ai đi tu để kiếm tiền thì người này sớm hết phúc, quả báo chết sớm, có tu cũng không tu được. Gọi là tặc tâm xuất gia. Người ấy vào chùa thì Hộ Pháp, Long Thiên cũng không cho ở, mà ở cũng không yên được. Người có tâm bất thiện như thế vào chùa không ở được lâu. Người như vậy không bao giờ có phước báu được đàn na tín thí cúng dường”.
Người xuất gia bỏ lại tất cả, theo Thầy tu hành, công phu sớm tối, trải qua bao gian truân vất vả để xứng đáng là “Thầy” của trời người, là nơi nương tựa của chúng sinh. Đồng tiền là mồ hôi, nước mắt, tấm lòng của người Phật tử. Nếu người tu không có phước báu, không có đức thì không có ai cúng dường. Việc người tu nhận sự cúng dường, tịnh tài, phẩm vật của Phật tử là để nuôi dưỡng chúng Tăng, xây dựng chùa chiền, ấn tống kinh điển; đặc biệt là gieo duyên Phật Pháp, hoằng hóa chúng sinh. Sư Phụ khẳng định: “Quan điểm “đi tu để khởi nghiệp kiếm tiền” là quan điểm sai lầm. Người phát biểu quan điểm như thế là người bị tổn phước báu, làm hại đến Phật Pháp, cắt đứt hy vọng, thiện căn duyên của chúng sinh và quả báo khổ đau nhiều đời nhiều kiếp”.

>>> Hơn 2000 học sinh, sinh viên tham gia sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng

Phật tử sớt bát cúng dường Tăng đoàn

Phật tử cung kính sớt bát cúng dường Tăng đoàn

Trên bước đường tu hành, người xuất gia khó tránh khỏi khen chê, danh lợi. Người không biết tu, tham đắm, không biết xả bỏ, thì danh văn, lợi dưỡng sẽ là gánh nặng trên vai. Nhưng nếu vì Phật Pháp, vì lợi ích chúng sinh mà gánh vác thì điều đó lại đem đến lợi lạc, hạnh phúc cho số đông. Mong rằng, những ai đang có chí nguyện xuất gia giác ngộ được điều này để đầy đủ nhân duyên, được bước trên con đường giải thoát, làm lợi cho nhân thiên và muôn loài.

Tịnh Duyên

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Nguồn gốc và lợi ích của việc tụng trì bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám

Bài viết🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Bài viết 🞄 31/8/2021

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám nội dung chủ yếu đề cập tới những tội báo mà chúng sinh gây tạo, từ đó hướng dẫn chúng ta sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, mang lại lợi ích cho bản thân và chúng sinh

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Tin tức khác 🞄 22/7/2021

Các đại lễ thu hút hàng vạn nhân dân, Phật tử quan tâm và tham dự mang lại lợi ích thiết thực về đời sống tâm linh

Hướng dẫn sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ chuẩn nhất!

Bài viết🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Bài viết 🞄 13/6/2021

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) là một trong những ngày Tết truyền thống trong năm của người Việt. Vậy cách sắp mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ thế nào là đúng Pháp, mang lại lợi ích lớn?

Kết tràng hoa thơm - Phật tử chùa Ba Vàng thành kính dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân mùa Phật đản

CLB Cúc Vàng🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

CLB Cúc Vàng 🞄 28/5/2021

Dù là một đóa hoa, một chiếc bánh rất nhỏ dâng cúng dường chư Tăng với tâm thành kính thì các con cũng sẽ được phước báu rất lớn...

8 đặc tính quý báu của hoa sen trong Phật giáo

Tin tức🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

Tin tức 🞄 17/5/2021

Hoa sen thường gắn liền với hình ảnh của các Đức Phật, các vị Bồ Tát. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài đã bước đi trên hoa sen...

3 ý nghĩa đặc biệt nơi Đức Phật đản sinh

Bài viết🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

Bài viết 🞄 15/5/2021

Đức Phật chọn nơi đản sinh của mình là khu vườn Lâm Tỳ Ni, giữa cánh rừng hoa Ưu Đàm (Vô Ưu) mà không phải nơi cung điện xa hoa lộng lẫy thể hiện những ý nghĩa hết sức đặc biệt...

2 bài học quý báu mà người con Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Bài viết 🞄 19/3/2021

Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ tất cả để xuất gia cầu giải thoát và sự từ bỏ đó để lại nhiều bài học to lớn cho hàng đệ tử Phật sau này...

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - “người Cha” sinh ra CLB Cúc Vàng trong Pháp tu Lục Hòa

Bài viết🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Bài viết 🞄 04/3/2021

Sự hình thành của CLB Cúc Vàng chính là từ nơi sinh nhật của Sư Phụ, vì nếu không có sự xuất hiện của Sư Phụ trên thế gian này, không có hạnh nguyện Bồ Đề rộng lớn của Người thì chúng ta sẽ không có một môi trường tập thực hành pháp lục hòa...

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt vào mỗi dịp Tết và những ngày Rằm tháng Giêng hay Rằm tháng bảy,..

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Bài viết🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Bài viết 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Bài viết🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Bài viết 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Bài viết🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Bài viết 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Bài viết 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh