trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải

Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải
Bộ kinh kể lại những câu hỏi, đáp giữa vua Minanda và tỳ kheo Na Tiên. Những câu hỏi thì đa trí, sắc bén mà lời giải đáp lại thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ; nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích cho các nhà học giả, người nghiên cứu, kẻ đa nghi cũng như sự học Phật của các hàng hậu tấn.

Có Bao Nhiêu Loại Trí Nhớ - Câu Hỏi Số 065 - 070 - Phần 28 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

08/12/2016

58 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 28 - Câu Hỏi Số 065 - 070 | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Câu 65: Tham Luyến Và Dứt Tham Luyến

Câu 66: Trí Tuệ Ở Đâu?

Câu 67: Luân Hồi

Câu 68: Trí Nhớ

Câu 69: Ai Cũng Có Trí Nhớ

Câu 70:

Video tiếp theo