trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Nhạc Phật giáo

Nhạc Phật giáo

Nhạc Phật giáo

"Lục Hòa Ca" - ở đâu có Lục Hòa, ở đó có an vui ...

22/09/2020

46 Lượt xem

Với ca từ vui tươi nhưng vẫn mang những ý nghĩa thật sâu sắc, bài hát "Lục hòa ca" được Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Chùa Ba Vàng viết lên để tuyên dương Phật Pháp, tuyên dương tinh thần lục hòa.

>>> Pháp tu Lục hòa – Sự hòa hợp tạo nên sức mạnh của tập thể

Trong buổi giảng Pháp định kỳ vừa qua của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ca khúc đã được chính các Phật tử chùa Ba Vàng hát vang, dâng lên cúng dường Sư Phụ cùng đại Tăng.
Kính mời Quý vị và các bạn cùng lắng nghe, hát vang để tự mình cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của bài hát!
Lời bài hát Lục hòa ca:

Hoa cúc vàng quân tử
Dầu có héo cũng không rời nhụy
Hoa cúc vàng thanh cao
Dầu có héo cũng không phai màu
Câu lạc bộ Cúc Vàng
Câu lạc bộ chăm tu
Dầu có khó... cũng không nản lòng
Dầu có khó... cũng sẽ vượt qua.

“Câu lạc bộ Cúc Vàng
Câu lạc bộ an vuiTu Pháp Phật lục hòa” ( 2 lần)

1. Thân hòa đồng trụ
2. Khẩu hòa vô tranh
3. Ý hòa đồng duyệt
4. Giới hòa đồng tu
5. Kiến hòa đồng giải
6. Lợi hòa đồng quân

Ở đâu có lục hòa ở đó có an vui
Ở đâu tu lục hòa ở đó có giải thoát...
Câu lạc bộ Cúc Vàng
Câu lạc bộ an vui
Tu Pháp Phật lục hòa
Câu lạc bộ Cúc Vàng
Câu lạc bộ an vui
Cùng nhau làm phận sự
Câu lạc bộ Cúc Vàng
Câu lạc bộ an vui
Cùng nhau tu tinh tấn

Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian

Hoa Cúc Vàng quân tử
Màu hoa của giải thoát
Câu lạc bộ Cúc Vàng tu tập cầu giải thoát
Giúp đỡ cho mọi người
Câu lạc bộ Cúc Vàng
Câu lạc bộ an vui
Tu tập cầu giải thoát
“Câu lạc bộ Cúc Vàng Câu lạc bộ an vui” (2 lần)
Câu lạc bộ Cúc Vàng là những người Phật tử
tu tại Chùa Ba Vàng
“luôn cùng nhau tinh tấn để cầu vô thượng đạo” (x2)

Các bài nên xem:

Video tiếp theo