Phẩm Phụng Trì , kinh Pháp Cú – Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

“Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn ức kiếp khó được gặp
Con nay nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn.”
Giáo Pháp của Như Lai là chân lý, cao quý không gì sánh bằng. Vậy người đệ tử Phật phải làm thế nào để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian, để ánh sáng Phật Pháp chiếu sáng khắp muôn loài chúng sinh?

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian

>>> Pháp Thoại: Hạnh Phúc Được Gặp Chính Pháp

Mời quý vị và các bạn lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm Phụng Trì trong kinh Pháp Cú để có câu trả lời. Trong buổi giảng Pháp với các Phật tử tại Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì Chùa Ba Vàng đã trả lời câu hỏi này dựa trên quan điểm của đạo Phật.

Các bài bạn nên xem: 

Tổng hợp các bài giảng kinh Pháp Cú tại đây!

Phẩm Đao Lợi

Phẩm Đạo Hạnh

Phẩm Ái Dục 

Phẩm Phẫn Nộ

Phẩm Tượng

Tags:
Link to map Back top top