trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con vịt nước" - câu 219 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Năm, 21/10/2021

tức 16/9 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đức Phật dạy 4 nhóm bạn chúng ta cần tránh xa, phải cẩn trọng

17/11/2019

68 Lượt xem

Trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật dạy có 4 hạng người phải xem không phải là bạn, dẫu họ tự cho là bạn của mình.
Hạng người thứ nhất: Vật gì cũng lấy hết, cái gì cũng đòi hỏi, cái gì cũng xin xỏ.
Hạng thứ 2: Chỉ nói giỏi.
Hạng thứ 3: Hạng người nịnh hót.
Hạng thứ 4: Những người bạn tiêu pha xa sỉ.
Mời quý vị và các bạn cùng xem video để được nghe Thầy phân tích về 4 nhóm bạn trên và chia sẻ video để nhiều người được biết hơn nhé!

Video tiếp theo