trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 23/01/2021

tức 11/12 Canh Tý

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Phật Pháp ứng dụng
Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Đừng xem thường tội lỗi nhỏ

21/07/2020

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nhân quả rất chi ly và vi tế, nên chúng ta chớ khinh tội lỗi nhỏ, đừng cho rằng nó không đưa đến quả báo lớn. Đại đa số chúng ta thường có quan niệm xem thường tội lỗi nhỏ, cho rằng cái gì lớn mới là quan trọng. Nhưng không có nhỏ, làm sao có lớn? Một hạt giống nhỏ bé, có thể cho ra quả vô cùng lớn. Giống như một tổ kiến nhỏ có thể làm vỡ cả con đê, một đốm lửa của tàn thuốc lá có thể làm cháy cả cánh rừng,...

>>> Nhân quả không chừa một ai

Qua video “Gieo nhân nhỏ nhưng gặt quả lớn - Chớ khinh thường tội lỗi nhỏ” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, quý Phật tử và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

Các bài nên xem: 

Video tiếp theo