trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Phật Pháp ứng dụng
Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Hoa sen có ý nghĩa đặc biệt gì mà Đức Phật Đản Sinh bước đi trên hoa sen

09/12/2020

55 Lượt xem

Hoa sen có 8 đặc tính cao quý.
- Thứ nhất là vô nhiễm. Cây sen mọc trong bùn càng dơ, càng hẩu thì hoa sen mọc càng tốt. Tuy ở trong chỗ hôi tanh như thế nhưng hoa sen vẫn tỏa hương thanh khiết cho đời.
Cho nên nói: "Gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn". Các Thầy vẫn thường ví Đức Phật hay tăng đoàn của Ngài cũng giống như hoa sen. Chư tăng giống như hoa sen ở giữa trần gian. Trong mùa hạ nóng bức, thế nhân thì ganh đua, tranh đấu nhưng chư tăng thì buông bỏ, thiểu dục.
Những đặc tính còn lại như thế nào?