trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hoa sen có ý nghĩa đặc biệt gì mà Đức Phật Đản Sinh bước đi trên hoa sen

09/12/2020

55 Lượt xem

Hoa sen có 8 đặc tính cao quý.
- Thứ nhất là vô nhiễm. Cây sen mọc trong bùn càng dơ, càng hẩu thì hoa sen mọc càng tốt. Tuy ở trong chỗ hôi tanh như thế nhưng hoa sen vẫn tỏa hương thanh khiết cho đời.
Cho nên nói: "Gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn". Các Thầy vẫn thường ví Đức Phật hay tăng đoàn của Ngài cũng giống như hoa sen. Chư tăng giống như hoa sen ở giữa trần gian. Trong mùa hạ nóng bức, thế nhân thì ganh đua, tranh đấu nhưng chư tăng thì buông bỏ, thiểu dục.
Những đặc tính còn lại như thế nào?

Video tiếp theo