trực tuyến
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh СOVID-19 | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 30/11/2021

tức 26/10 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Pháp thoại: Công đức xuất gia

18/6/2019

3 Lượt xem

2624 năm trước tại đất nước Ấn Độ cổ xưa, Thái tử Tất Đạt Đa đã vì đại sự nhân duyên, vì lợi ích cứu khổ cho vô tận chúng sinh mà xuất gia tìm Đạo. Sự rời bỏ cung vàng điện ngọc của Thái tử Tất Đạt Đa, ra đi để tìm chân lý là một sự từ bỏ vĩ đại “vô tiền khoáng hậu”; chân lý tìm ra nguyên nhân của mọi sự Khổ, và con đường giải thoát tất cả khổ đau cho chúng sinh. Sự ra đi vĩ đại ấy là công đức thù thắng không thể nghĩ bàn để chúng ta ngày nay có ánh đạo vàng, nếu không có sự ra đi này, chúng ta không có đạo Phật ngày nay.

Ngày 13/3/2019 (tức ngày 08/02/Kỷ Hợi) nhằm kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia cũng là ngày tu học Bát Quan Trai Giới thường kỳ; bốn hàng đệ tử của Phật đang tu học tại chùa Ba Vàng được Sư Phụ từ bi ban bố cho đại chúng một thời Pháp thoại qua bài kinh có tựa đề: "Công đức xuất gia" tại một vị trí rất đặc biệt dưới rừng thông trên đỉnh núi Thành Đẳng. Đại chúng đã vô cùng hoan hỷ được trải nghiệm không khí trang nghiêm, giống như khi xưa thời đức Phật còn tại thế cũng thường thuyết giảng giáo Pháp của Ngài trên núi Linh Thứu tại xứ Ấn. Vẫn biết người xuất gia là vô cùng cao quý nhưng bằng trí tuệ và sự chân thật trong sự thực hành giáo Pháp, và sự phân tích rõ ràng, cặn kẽ lợi ích của Sư phụ, đại chúng được rõ biết công đức xuất gia thật sự to lớn đến nhường nào. Người xuất gia đã rời bỏ con đường phàm phu để đưa mình vào dòng của các bậc Thánh, đi con đường ấy chắc chắn sẽ đến đích, đạt được giải thoát Niết Bàn an vui. Ví như chàng thanh niên Tỳ-la-tứ-na chỉ nhờ một ngày thực sự xuất gia thanh tịnh, giữ giới tinh nghiêm mà đã được phước báu vô lượng, rất nhiều kiếp luân chuyển trong các cõi trời, và đến lúc thiện căn thuần thục, phát tâm bồ đề xuất gia, gìn giữ giới hạnh trong sạch có thể chứng các quả vị thánh cho đến quả vị Vô thượng Bồ Đề.

Vì quả vị xuất gia có lợi ích to lớn như vậy, Sư phụ một lần nữa khuyến tấn hàng đệ tử xuất gia thì tinh tấn giữ vững tâm xuất gia trường viễn của mình và hàng đệ tử tại gia thì nên xuất gia ngay khi có đủ thiện duyên.

Sau thời Pháp thoại đặc biệt trên đỉnh núi Thành Đẳng, đại chúng ai ai cũng cảm niệm và tăng trưởng sự cung kính những bậc xuất gia chân chính - ruộng phước điền của muôn loài chúng sinh. Để tri ân Sư Phụ, các Phật tử nguyện sẽ cùng nhau hòa hợp, tinh tấn tu tập hơn nữa hàng ngày tưới mát, làm sung mãn vườn Tâm của mình bằng chính Pháp để đạt được hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và tích tập công đức để nhiều kiếp vị lai sau được khoác trên mình tấm huỳnh y mang màu giải thoát.

Video tiếp theo