trực tuyến
(Chu kỳ 6) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Sáu, 30/7/2021

tức 21/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật dạy bảy Pháp khiến đất nước không bị diệt vong

01/02/2020

12 Lượt xem

Đức Phật ra đời là vì an lạc hạnh phúc cho con người, nên tất cả lời dạy của Ngài đều hướng tới vấn đề khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt tận khổ và con đường đưa đến đoạn diệt khổ. Bảy yếu tố mà đức Phật dạy sau đây cũng trong ý nghĩa ấy, nhấn mạnh đến vấn đề về đời sống văn hoá – là yếu tố làm ổn định lòng dân, chấm dứt mầm mống gây chiến tranh khổ đau và hận thù trong Đất nước.

Vậy bảy Pháp Đức Phật dạy khiến Đất nước không bị diệt vong mà ngày càng vững mạnh phát triển là gì?

Ban Quản Trị kính mời quý Phật tử và các bạn hãy cùng đón xem video sau đây để được biết về bảy Pháp khiến đất nước không bị diệt vong nhé!