trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phật dạy tránh xa 10 điều này để không bị quả báo mạng sống ngắn ngủi

28/3/2020

8095 Lượt xem

Mỗi người sống trên đời đều có tuổi thọ khác nhau, có người sống lâu, khỏe mạnh, nhưng cũng có người luôn bị bệnh tật, tai nạn hoặc bị mạng sống ngắn ngủi. Nguyên nhân có sự khác nhau về thọ mạng giữa người là do hành nghiệp của mỗi chúng sinh. Hành nghiệp thiện được quả báo thiện lành, hành nghiệp ác bị quả báo ác. Nhân quả về thọ mạng rất rõ ràng, minh bạch mà không một đấng quyền năng nào có quyền chi phối và quyết định mạng sống của mỗi chúng ta. Vì lòng từ bi thương yêu chúng sinh, Đức Phật đã dạy “Mười điều khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi” trong kinh Nghiệp Báo Sai Biệt.

Trong video trên đây, mười điều này đã được Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải cho các thành viên trong CLB Tuổi trẻ Ba Vàng nhân ngày sinh hoạt của CLB.

Video tiếp theo