trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tại sao nhà có trẻ mới sinh, gia đình nên tụng kinh Địa Tạng?

16/01/2020

7840 Lượt xem

Xét theo nghiệp quả và nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, nhà Phật cho rằng, con cái đến với cha mẹ có 4 loại: báo ơn, đòi nợ, trả nợ và báo oán. Theo đó, có những đứa trẻ do phước đức đời trước mà sinh ra, khiến cho cha mẹ vui vẻ, may mắn, làm ăn thuận lợi; nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra do nghiệp báo khiến cho cha mẹ buồn khổ, bệnh tật, bị khuynh gia bại sản.

Nhân duyên giữa cha mẹ và con cái rất đặc biệt, nên Đức Phật đã dạy rằng khi đứa trẻ mới sinh ra thì gia đình nên tụng kinh Địa Tạng để hóa giải ân oán này, chuyển nghịch duyên thành thuận duyên. Vậy, tụng kinh Địa Tạng có lợi ích như thế nào đối với trẻ mới sinh?

Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe video sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

Video tiếp theo