trực tuyến
[TRỰC TIẾP] "Học từ mặt trời" - câu 205 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 16/01/2021

tức 4/12 Canh Tý

Ai Là Thầy Của Đức Thế Tôn? - Câu 118 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chia sẻ :

Chia sẻ :

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ai Là Thầy Của Đức Thế Tôn? - Câu 118 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Chia sẻ :
Chia sẻ :

Xem thêm

Thấp thoáng bóng sư tử - phần 4 | Kinh Mi Tiên vấn đáp

Thấp thoáng bóng sư tử - phần 4 | Kinh Mi Tiên vấn đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 06/12/2020

Thấp thoáng bóng sư tử - phần 4 | Kinh Mi Tiên vấn đáp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Thấp thoáng bóng sư tử - phần 4 | Kinh Mi Tiên vấn đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 06/12/2020

Thấp thoáng bóng sư tử - phần 4 | Kinh Mi Tiên vấn đáp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Trí tuệ và nhận thức khác nhau ở đâu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Trí tuệ và nhận thức khác nhau ở đâu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 30/09/2020

Thức hay nhận thức chính là sự nhận biết. Tuệ giống như một cái biết từ trong tự tính. Vậy trí tuệ và nhận thức giống và khác nhau ở điểm gì...

Trí tuệ và nhận thức khác nhau ở đâu? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 30/09/2020

Thức hay nhận thức chính là sự nhận biết. Tuệ giống như một cái biết từ trong tự tính. Vậy trí tuệ và nhận thức giống và khác nhau ở điểm gì...

Tứ thần túc là gì?

Tứ thần túc là gì?

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 30/06/2020

Tứ như ý túc còn được gọi là Tứ thần túc. “Như ý” là được như ý mình mong muốn. Tứ như ý túc là bốn điều thực hiện phải đầy đủ...

Tứ thần túc là gì?

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 30/06/2020

Tứ như ý túc còn được gọi là Tứ thần túc. “Như ý” là được như ý mình mong muốn. Tứ như ý túc là bốn điều thực hiện phải đầy đủ...

Thế nào là người còn tham luyến và người không còn tham luyến?

Thế nào là người còn tham luyến và người không còn tham luyến?

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 23/04/2020

Tham luyến hay còn gọi tham ái, là một trong ba độc lớn nhất (tham, sân, si) dẫn chúng sinh đi luân hồi. Người đệ tử Phật sống đời tại gia, ngũ dục sung mãn

Thế nào là người còn tham luyến và người không còn tham luyến?

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 23/04/2020

Tham luyến hay còn gọi tham ái, là một trong ba độc lớn nhất (tham, sân, si) dẫn chúng sinh đi luân hồi. Người đệ tử Phật sống đời tại gia, ngũ dục sung mãn

Bậc Thánh Cư Sĩ Sao Lại Phải Đảnh Lễ, Cúng Dường Phàm Tăng? | Kinh Mi Tiên Câu 106

Bậc Thánh Cư Sĩ Sao Lại Phải Đảnh Lễ, Cúng Dường Phàm Tăng? | Kinh Mi Tiên Câu 106

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 05/12/2019

Bậc Thánh Cư Sĩ Sao Lại Phải Đảnh Lễ, Cúng Dường Phàm Tăng? | Kinh Mi Tiên Câu 106

Bậc Thánh Cư Sĩ Sao Lại Phải Đảnh Lễ, Cúng Dường Phàm Tăng? | Kinh Mi Tiên Câu 106

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 05/12/2019

Bậc Thánh Cư Sĩ Sao Lại Phải Đảnh Lễ, Cúng Dường Phàm Tăng? | Kinh Mi Tiên Câu 106

Thế Nào Gọi Là Sa-môn? | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 119

Thế Nào Gọi Là Sa-môn? | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 119

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 05/12/2019

Thế Nào Gọi Là Sa-môn? | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 119

Thế Nào Gọi Là Sa-môn? | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 119

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 05/12/2019

Thế Nào Gọi Là Sa-môn? | Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 119

Kẻ Trí Làm Điều Ác, Tội Báo Nhỏ - Người Ngu Làm Điều Ác, Tội Báo Lớn

Kẻ Trí Làm Điều Ác, Tội Báo Nhỏ - Người Ngu Làm Điều Ác, Tội Báo Lớn

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 17/11/2019

Kẻ trí - người có trí tuệ làm điều ác, tội báo nhỏ. Người ngu làm điều ác, tội báo lớn. Tại sao lại như vậy? Liệu rằng nhân quả có công bằng hay không?

Kẻ Trí Làm Điều Ác, Tội Báo Nhỏ - Người Ngu Làm Điều Ác, Tội Báo Lớn

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 17/11/2019

Kẻ trí - người có trí tuệ làm điều ác, tội báo nhỏ. Người ngu làm điều ác, tội báo lớn. Tại sao lại như vậy? Liệu rằng nhân quả có công bằng hay không?

Có Phật Không? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 49

Có Phật Không? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 49

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 17/11/2019

Chúng ta không được nhìn thấy Phật, không được gặp Phật, vậy có Phật thật hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video Thầy giảng để được

Có Phật Không? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 49

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 17/11/2019

Chúng ta không được nhìn thấy Phật, không được gặp Phật, vậy có Phật thật hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video Thầy giảng để được

Năng Lực Của Thiện Nghiệp Và Ác Nghiệp Cái Nào Mạnh Hơn? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 165

Năng Lực Của Thiện Nghiệp Và Ác Nghiệp Cái Nào Mạnh Hơn? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 165

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 17/11/2019

Nghiệp là gì? Do cái gì tạo nên nên? Thiện nghiệp là gì? Ác nghiệp là gì? Năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn?

Năng Lực Của Thiện Nghiệp Và Ác Nghiệp Cái Nào Mạnh Hơn? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 165

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 17/11/2019

Nghiệp là gì? Do cái gì tạo nên nên? Thiện nghiệp là gì? Ác nghiệp là gì? Năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn?

Tại Sao Có Chiêm Bao? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 168

Tại Sao Có Chiêm Bao? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 168

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 17/11/2019

Ai trong mỗi chúng ta đều trải qua những giấc chiêm bao (giấc mơ). Có những giấc mơ khiến người ta giật mình, hoảng hốt nhưng bên cạnh đó lại có giấc mơ đẹp

Tại Sao Có Chiêm Bao? - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 168

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 17/11/2019

Ai trong mỗi chúng ta đều trải qua những giấc chiêm bao (giấc mơ). Có những giấc mơ khiến người ta giật mình, hoảng hốt nhưng bên cạnh đó lại có giấc mơ đẹp

Phẩm Đao Lợi, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Đao Lợi, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 21/05/2019

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải bài Kinh Pháp Cú, phẩm Đao Lợi. Trong kinh có ghi lại tích xưa khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi...

Phẩm Đao Lợi, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 21/05/2019

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải bài Kinh Pháp Cú, phẩm Đao Lợi. Trong kinh có ghi lại tích xưa khi Đức Phật lên cung trời Đao Lợi...

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 05/05/2019

Tựa như ngọn đèn sáng, giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn.

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 05/05/2019

Tựa như ngọn đèn sáng, giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn.

Hồi Hướng Phước Có Hiệu Quả Không? Hồi Hướng "Ác" Có Được Không? - Câu 166 - 167 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Hồi Hướng Phước Có Hiệu Quả Không? Hồi Hướng "Ác" Có Được Không? - Câu 166 - 167 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 20/01/2019

Hồi Hướng Phước Có Hiệu Quả Không? Hồi Hướng "Ác" Có Được Không? - Câu 166 - 167 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp |  Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Hồi Hướng Phước Có Hiệu Quả Không? Hồi Hướng "Ác" Có Được Không? - Câu 166 - 167 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 20/01/2019

Hồi Hướng Phước Có Hiệu Quả Không? Hồi Hướng "Ác" Có Được Không? - Câu 166 - 167 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp |  Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không? - Câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không? - Câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 06/01/2019

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không? - Câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không? - Câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 06/01/2019

Chư Phật Quá Khứ Có Tu Khổ Hạnh Không? - Câu 164 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Chuyện Bồ Tát Vessantara Bố Thí Vợ Con - Phần 2 - Câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chuyện Bồ Tát Vessantara Bố Thí Vợ Con - Phần 2 - Câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 21/12/2018

Chuyện Bồ Tát Vessantara Bố Thí Vợ Con - Phần 2 - Câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Chuyện Bồ Tát Vessantara Bố Thí Vợ Con - Phần 2 - Câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 21/12/2018

Chuyện Bồ Tát Vessantara Bố Thí Vợ Con - Phần 2 - Câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần? - Câu 160 - 162 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần? - Câu 160 - 162 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 07/12/2018

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần? - Câu 160 - 162 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp |  Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần? - Câu 160 - 162 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 07/12/2018

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần? - Câu 160 - 162 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp |  Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Nước Có Sinh Mạng Chăng? Trên Thế Gian Này Cái Gì Không Sanh? - Câu 153-155 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Nước Có Sinh Mạng Chăng? Trên Thế Gian Này Cái Gì Không Sanh? - Câu 153-155 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 24/11/2018

Nước Có Sinh Mạng Chăng? Trên Thế Gian Này Cái Gì Không Sanh? - Câu 153-155 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Nước Có Sinh Mạng Chăng? Trên Thế Gian Này Cái Gì Không Sanh? - Câu 153-155 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 24/11/2018

Nước Có Sinh Mạng Chăng? Trên Thế Gian Này Cái Gì Không Sanh? - Câu 153-155 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Cái Gì Không Do Nhân, Nghiệp, Thời Tiết Sinh? Sao Không Thấy Tử Thi Của Dạ Xoa? - Câu 157 - 159 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Cái Gì Không Do Nhân, Nghiệp, Thời Tiết Sinh? Sao Không Thấy Tử Thi Của Dạ Xoa? - Câu 157 - 159 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải🞄 21/11/2018

Cái Gì Không Do Nhân, Nghiệp, Thời Tiết Sinh? Sao Không Thấy Tử Thi Của Dạ Xoa? - Câu 157 - 159 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Cái Gì Không Do Nhân, Nghiệp, Thời Tiết Sinh? Sao Không Thấy Tử Thi Của Dạ Xoa? - Câu 157 - 159 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Giảng Giải 🞄 21/11/2018

Cái Gì Không Do Nhân, Nghiệp, Thời Tiết Sinh? Sao Không Thấy Tử Thi Của Dạ Xoa? - Câu 157 - 159 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.