Chuyện kiêng dùng miệng thổi hương, nến trên bàn thờ Phật, gia tiên?

Khi cúng Phật, cúng gia tiên, cúng những bậc đáng cung kính, nhân dân ta có quan điểm là không dùng miệng để thổi đèn, hương. Nếu không sẽ mang đến những điều không tốt. Quan điểm này liệu có đúng không? Khi muốn tắt đèn, hương thì nên tắt thế nào để được lợi ích?
Kính mời quý Phật tử và các bạn lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Chuyện kiêng dùng miệng thổi hương, nến trên bàn thờ Phật, gia tiên?” trên đây.
Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top