Đừng xem thường tội lỗi nhỏ

Nhân quả rất chi ly và vi tế, nên chúng ta chớ khinh tội lỗi nhỏ, đừng cho rằng nó không đưa đến quả báo lớn. Đại đa số chúng ta thường có quan niệm xem thường tội lỗi nhỏ, cho rằng cái gì lớn mới là quan trọng. Nhưng không có nhỏ, làm sao có lớn? Một hạt giống nhỏ bé, có thể cho ra quả vô cùng lớn. Giống như một tổ kiến nhỏ có thể làm vỡ cả con đê, một đốm lửa của tàn thuốc lá có thể làm cháy cả cánh rừng,…

>>> Nhân quả không chừa một ai

Qua video “Gieo nhân nhỏ nhưng gặt quả lớn – Chớ khinh thường tội lỗi nhỏ” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, quý Phật tử và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về điều này.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top