Gốc rễ của mọi đau khổ và phiền não trong cuộc đời

Gốc rễ của phiền não, khổ đau là do đâu? Đó có lẽ là câu hỏi mà mỗi chúng ta đều đặt ra trong đầu. Nhất là khi phải đối diện với những nỗi đau khổ, muộn phiền, chúng ta lại càng mong muốn truy tìm nguyên nhân của đau khổ.
Hiện hữu trong cuộc đời này, mỗi chúng ta đều không thoát khỏi 8 nỗi khổ của kiếp nhân sinh: Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ uẩn khổ. Chính vì vậy mới có câu nói “đời là bể khổ”. Con người ta cứ mãi chìm đắm trong “biển khổ” từ ngày này qua tháng khác. Người thì cố gắng vùng vẫy để thoát khổ, người thì lặng lẽ chấp nhận, mặc cho dòng đời đưa đẩy.
Vậy, từ đâu mà xuất hiện những nỗi khổ đau? Có nơi đâu không có sự hiện diện của phiền não, khổ đau không?

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top