Hiểu về nhân duyên nghiệp quả của bệnh tật

Bệnh tật của chúng ta là do nghiệp, duyên gây nên. Bởi vậy, bên cạnh việc tu tập để chuyển nghiệp, chúng ta cần phải tránh những duyên xấu để không bị mắc bệnh.
Ví dụ: Trong đại dịch Covid-19, nếu chúng ta không có nghiệp bị mắc bệnh, nhưng ta lại cứ tạo duyên xấu, không thực hiện các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với người nhiễm virus thì ta vẫn có thể mắc bệnh.
Để hiểu thêm về duyên, nghiệp dẫn đến bệnh tật và cách để chuyển nghiệp, quý Phật tử và các bạn có thể lắng nghe video do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top