Lợi ích với tuổi trẻ khi tìm hiểu, tu học Phật Pháp

Nếu tuổi trẻ được tiếp cận Phật Pháp từ sớm thì sẽ được rất nhiều điều lợi ích. Như Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng nói: Tuổi trẻ cần được trang bị những kiến thức, những đạo đức rất căn bản để bước vào đời; mà thế giới quan, nhân sinh quan của Phật giáo là đầy đủ, là toàn diện nhất!”
Vậy, tuổi trẻ sẽ học được những điều gì khi đến với đạo Phật?
Chúng ta sẽ tìm hiểu điều này qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video “Lợi ích với tuổi trẻ khi tìm hiểu, tu học Phật Pháp” trên đây.

Các bài nên xem: 

 

Tags: ,
Link to map Back top top