Phân biệt chính Pháp và tà Pháp

Trong quá trình tu tập, chúng ta cần phải thực hành theo chính Pháp, tránh xa tà Pháp thì mới có thể tiến đạo, nếu không rất dễ lạc đường.

>>> Hãy tìm cho mình một vị thầy học đạo

Chính Pháp là những lời dạy từ kim khẩu của Phật thuyết ra. Nhưng qua dòng chảy hơn 2500 năm, những lời dạy của Phật truyền đến chúng ta bây giờ đã đã ít nhiều bị pha tạp. Đã có rất nhiều bài kinh do ngoại đạo viết ra, làm sai lệch lời dạy của Đức Phật. Vì thế, khi tu tập, chúng ta cần phải biết phân biệt đâu là giáo Pháp chân chính, đâu là do ngoại đạo thêm vào.

Vậy, thế nào là chính Pháp và tà Pháp? Và làm thế nào để phân biệt?

Câu trả lời sẽ có trong video “Phân biệt chính Pháp và tà Pháp” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top