10 Điều Giúp Phụ Nữ Đẹp Từ Tướng Mạo Đến Tâm Hồn

Phụ nữ đẹp từ tướng mạo thì chưa đủ mà cần phải làm cho mình đẹp từ trong tâm hồn. Đó mới là cái đẹp làm nên giá trị chân thật, cái đẹp tự nhiên và bền vững. Hãy xem video dưới đây để biết áp dụng lời Phật dạy cho một vẻ đẹp từ tướng mạo đến tâm hồn các bạn nhé!

Tags:
Link to map Back top top